Autor: admin

Conperio nagrodzone w konkursie PR Wings 2021!

Mamy przyjemność poinformować, iż działania komunikacyjne prowadzone w ostatnim roku, które nasza firma realizuje wspólnie z agencją Partner of Promotion zostały nagrodzone w konkursie PR Wings w kategorii: Komunikacja Business to Business. Podejmowane przez nas działania są efektywnym wsparciem dla komunikacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach wielu branż. Precyzyjna aktywność komunikacyjna marki Conperio skutkuje zauważalnym […]

Dowiedz się więcej

Najczęstsze przyczyny wpływające na wzrost zwolnień chorobowych

Porównując dwa identyczne zakłady, zatrudniające tę samą liczbę osób i produkujące zbliżone wyroby przy podobnym poziomie skomplikowania procesu produkcyjnego, rzadko otrzymujemy zbliżone wartości absencji chorobowej. Z badań Conperio wynika, że na absencję ma wpływ szereg różnych czynników. Poniżej kilka z nich: – wielkość przedsiębiorstwa – ogólną tendencją jest wzrost poziomu absencji chorobowej wraz z liczbą pracowników. […]

Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze trendy pracownicze 2021

Większość pracodawców w walce o pozyskanie pracowników stara się zapewnić pracownikom dodatkowe korzyści. Pewne benefity są wręcz oczekiwane – np. karnety do obiektów sportowych czy też dodatkowa, prywatna opieka medyczna. Z punktu widzenia absencji chorobowej nie mają one jednak większego znaczenia. Z prowadzonych przez Conperio badań wynika, że brakuje korelacji powiązanej z ilością i jakością […]

Dowiedz się więcej

Przeprowadziłem kontrolę – co dalej?

Wielu pracodawców po przeprowadzonej kontroli zastanawia się, jak uporządkować pozyskaną wiedzę oraz jak ją wykorzystać w dalszych krokach. Wiele zależy od wyniku kontroli. Całość procesu kontroli, w tym postępowanie po jej zakończeniu, powinno być zaprojektowane na etapie wdrażania tego działania w organizacji np. w ramach polityki absencji lub procedur wewnętrznych, które muszą być zgodne z […]

Dowiedz się więcej

L4 – po co tak właściwie pracownikowi? Fakty i mity

Zwolnienie chorobowe jest z zasady okresem powrotu pracownika do zdrowia. W trakcie jego trwania pracownik nie może podejmować innej pracy zarobkowej, ani czynności, które mogą opóźnić powrót rekonwalescenta do zdrowia. Wokół zwolnień chorobowych narosło przez lata sporo mitów oraz błędnych przekonań, a także powszechnie powtarzanych „prawd”, oto kilka z nich: – Po 33 dniach zwolnienie […]

Dowiedz się więcej

32% „L4” w 2020 wykorzystanych nieprawidłowo – trend pogłębiający problemy polskich firm

Trzecia fala koronawirusa w Polsce osiąga kulminacyjny poziom i niesie za sobą realne ryzyko kolejnego „ciężkiego lockdownu”. Tymczasem pogłębiają się problemy firm z sektora MŚP. Dane Conperio, największej i najbardziej doświadczonej w Polsce firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowej, która obejmuje swoimi działaniami cały kraj, wskazują że 32% skontrolowanych w 2020 roku zwolnień chorobowych […]

Dowiedz się więcej

Wskaźniki efektywności​ – jak badać skuteczność kontroli?

W jaki sposób zbadać skuteczność podejmowanych działań polegających na kontroli zwolnień chorobowych? Jeśli w trakcie audytu prawidłowo oszacowaliśmy udział absencji szarej (opcjonalnej, związanej z możliwością pójścia na chorobowe, a nie faktyczną chorobą), oraz zawodowej (osoby żyjące z „L4”), to najlepszym wskaźnikiem będzie obserwowanie spadku udziału takich zwolnień. Najbardziej oczywistym wskaźnikiem jest poziom absencji chorobowej – […]

Dowiedz się więcej

Benefity pozapłacowe, a zwolnienia chorobowe

Najprostszym sposobem, który w zamierzeniu ma wpływać na poprawę wskaźnika absencji w firmie, jest przyznanie premii związanej z obecnością w pracy. Jest to sposób łatwy do wdrożenia, szybki, a zarazem… wysoce nieskuteczny. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest sporo: Wysokość przyznanej premii – z reguły stanowi pewien procent wynagrodzenia. Upewnijmy się, że ewentualna kwota jest grą […]

Dowiedz się więcej

ZUS, a kontrola zwolnienia lekarskiego prowadzona przez Pracodawcę

Z informacji zamieszczonych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dowiadujemy się, że: „Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z […]

Dowiedz się więcej

Jak pandemia COVID19 wpłynęła na funkcjonowanie firm?

Z prowadzonych przez Conperio analiz i obserwacji wynika, że pandemia miała zaskakujący wpływ na profil oraz ilość absencji chorobowych wśród pracowników w Polsce. W firmach o rozluźnionej polityce adresowania zwolnień, zauważyliśmy duży, kilkuprocentowy wzrost absencji – co ciekawe, znaczną część z nich, nie stanowiły zwolnienia związane z COVID-19, ani z objawami tej choroby. Nietypowy był […]

Dowiedz się więcej