Miesięczny raport absencji chorobowej Conperio – luty 2019

Raport absencji chorobowej Conperio – raport zawiera najważniejsze wskaźniki dotyczące absencji chorobowej w polskich przedsiębiorstwach, pochodzące z platformy Conperio Indeks, która uwzględnia dane z ponad 90 firm i regularnie rozrasta się o nowe podmioty działające w całej Polsce. Zasięg terytorialny: Polska, z wykluczeniem woj.: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego (luty 2019) Główne analizowane branże: automotive, przemysł ciężki, hutnictwo, przemysł lekki, produkcja spożywcza, logistyka (luty 2019) Wielkość próby: około 88 tys. pracowników z ponad 90 firm (luty 2019) Komentarz Mikołaja Zająca, prezesa Conperio:W lutym nadal utrzymywał się wzrost absencji związany z infekcjami sezonowymi – średni wskaźnik absencji chorobowej dla wszystkich analizowanych podmiotów wyniósł 7,5%. Zachorowalność na grypę w lutym miała tendencję spadkową, jednak nadal była wysoka, nieznacznie niższa niż w poprzednim sezonie.” Dane sanepidu o grypie: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm 1.Średni czas trwania ZLA w miesiącu u wszystkich badanych podmiotów w zależności od wieku pracownika i wskazania lekarskiego (w dniach):
Wskazanie lekarskie 1–chory powinien leżeć 2–chory może chodzić 0opieka
Poniżej 29 lat 5,1 8 6,8
Poniżej 39 lat 5,7 7,9 5,1
Poniżej 49 lat 5,6 8,1 4,9
Poniżej 50 lat 5,5 9,1 11
Średnia 5,475 8,275 6,95
Średnia długość trwania zwolnienia lekarskiego u wszystkich badanych podmiotów to w przybliżeniu: 6,9 dnia. 2.Wartości współczynnika absencji chorobowej u wszystkich badanych podmiotów (%) 11,6% – Najwyższy 3,1% – Najniższy 7,51% – Średni [dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika] 3.Wartość współczynnika absencji chorobowej w zależności od wielkości zatrudnienia (%) Firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników – 5,5 % Firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników – 7,2% Wartość współczynnika absencji bez względu na wielkość firmy – 7,51% [dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika] 4.Wartość współczynnika absencji chorobowej w poszczególnych gałęziach przemysłu (%) – Produkcja spożywcza 6,7% – Automotive – 5,3% – Przemysł ciężki 5,2% – Przemysł lekki 5,4% – Logistyka – 8,4% [dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]