Korzyści

Korzyści płynące z Conperio Indeks

 • dostęp do unikalnych danych związanych z absencją chorobową w Polsce
 • analiza stopy bezrobocia w poszczególnych regionach kraju i jej wpływu na absencję chorobową
 • analiza wpływu lokalizacji przedsiębiorstwa i rodzaju branży na absencję chorobową
 • charakterystyka absencji chorobowej z perspektywy płci, wieku i stażu pracy
 • wskazywanie optymalnych wskaźników charakteryzujących profil pracownika zapewniający absencję na niskim poziomie

Korzyści płynące z Conperio Audyt

 • uzyskanie szczegółowego badania obrazującego absencję chorobową w firmie
 • dostarczanie działom HR obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu efektywnego obniżenia ich poziomu
 • pozyskanie unikalnych danych i korelacji związanych z absencją pracowniczą w firmie
 • uszczelnienie strat powodowanych przez nieuczciwe zwolnienia L4
 • eliminacja przyczyn obniżonej frekwencji w przedsiębiorstwie oraz wyodrębnienie przypadków naruszeń
 • sprofilowany dokument odpowiadający na potrzeby firmy umożliwiający działowi HR sprawne zarządzanie pracownikami

Korzyści płynące z Conperio Kontrole

 • zmniejszenie wskaźnika absencji chorobowej
 • poprawa możliwości produkcyjnych
 • realne oszczędności
 • współpraca z doświadczonymi specjalistami – przeanalizowaliśmy około 41000 pracowników z 40 przedsiębiorstw w całej Polsce
 • sprawne identyfikowanie problemów i skuteczne wprowadzanie zmian
 • zachowanie obiektywizmu i bezstronnie przeprowadzana kontrola zwolnień L4

Korzyści płynące z Conperio Szkolenia

 • uzyskanie wiedzy o budowaniu i wdrażaniu procesów przeciwdziałania nadmiernej absencji
 • umiejętność odpowiedniego dostosowywania procesów do potrzeb danej organizacji
 • właściwe ustalanie kluczowych wskaźników efektywności