Conperio Szkolenia

 Zjawisko absencji chorobowej w przedsiębiorstwie jest wypadkową wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych i obecnie stanowi jedno z głównych wyzwań obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Głównym celem warsztatów jest podnoszenie świadomości oraz budowanie odpowiedniej postawy pracowników działów kadr i HR, a także kadry zarządzającej oraz propagowanie wiedzy o nowych i skutecznych narzędziach do kompleksowego zarządzania absencją w organizacji. Szkolenia obejmują wiedzę teoretyczną zdobytą przez Conperio, która zweryfikowana została w praktyce w Polskich przedsiębiorstwach. 

 

 

Absencja chorobowa w przedsiębiorstwie

Rozmowy po-absencyjne i korygujące

Warsztat dla kadry menedżerskiej i Działów Kadr

Celem szkolenia jest budowanie świadomości przełożonych oraz poszerzanie ich wpływu na zachowania pracowników w kontekście absencji. Warsztat obejmuje ćwiczenia z zakresu komunikacji w modelu rozmów po-absencyjnych oraz korygujących.

 • Absencja w pracy- wprowadzenie do zagadnienia (przyczyny rodzaje absencji i kultury absencji)
 • Obowiązki i prawa pracowników związane z absencją chorobową
 • Rola lidera w kształtowaniu zachowań absencyjnych i kultury absencji
 • Rozmowa po-absencyjna jako narzędzie pracy lidera
 • Rozmowa korygująca w zakresie nieprawidłowych zachowań absencyjnych pracowników
Warsztat dla kadry kierowniczej
Warsztat jest rozbudowaną formą wiedzy przekazywanej na wykładzie.

I. Zarządzanie absencją chorobową w organizacji

 • Wprowadzenie do zagadnienia absencji chorobowej w organizacji
 • Rodzaje absencji chorobowej
 • Czynniki wpływające na kształtowanie absencji w przedsiębiorstwie
 • Rola działu personalnego w procesie zarządzania absencją chorobową
 • Ocena i monitorowanie absencji chorobowej
 • Metody pomiaru i wskaźniki
 • Ewaluacja- pomiar wskaźników i interpretacja
 • Nowoczesne narzędzia i metody zarządzania absencją
 • Kryteria doboru narzędzi zarządzania i metod pomiaru absencji chorobowej w organizacji
 • Obowiązki i prawa pracowników związane z absencją chorobową

Warsztaty dla działu personalnego

II. Absencja chorobowa w przedsiębiorstwie – pomiar – Moduł I 

 • Wprowadzenie do zagadnienia absencji chorobowej w organizacji
 • Definicja absencji chorobowej
 • Metody pomiaru i wskaźniki
 • Ewaluacja pomiar wskaźników średnio i długookresowych
 • Interpretacja danych
 • Case study

III. Narzędzia i metody zarządzania absencją chorobową pracowników- Moduł II

 • Identyfikacja przyczyn absencji i obszarów krytycznych
 • Audyt jako narzędzie oceny absencji chorobowej
 • III filary zarządzania absencją w organizacji
 • Obowiązki i prawa pracowników związane z absencją chorobową
 • Nowoczesne narzędzia i metody zarządzania absencją
 • Kryteria doboru narzędzi zarządzania i metod pomiaru absencji chorobowej w organizacji

Poznaj korzyści Conperio Szkolenia

Dowiedz się więcej

Poznaj ofertę szkoleń Conperio

Dowiedz się więcej