Szkolenia dla firm

Realizujemy szkolenia z różnego rodzaju zakresów.

Szkolenia dla kadry zarządzającej:

– Analiza i sugestie dotyczące HR – dział HR to klucz do ograniczenia absencji chorobowej w firmie. Prawidłowo prowadzona polityka zarządzania zasobami ludzkimi odpowiada za skuteczne i efektywne zarządzanie firmą.

– Rekrutacja i wdrażanie pracowników – nasze szkolenia rekrutacyjne umożliwiają prawidłowe wdrożenie pracowników już na samym początku ich kariery w firmie. Bardzo ważne jest, aby rekrutowany pracownik zapoznał się ze standardami pracy w nowym przedsiębiorstwie.

– Premie – opracowaliśmy specjalny system premii, który uzależniony jest od wielkości danego przedsiębiorstwa. Szkolimy działy zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie premii finansowych, których celem jest redukcja nieuczciwych zwolnień L4.

– Wynagrodzenia – system wynagrodzeń dopasowany odpowiednio do stażu i rodzaju wykonywanej pracy może przyczynić się do skutecznego obniżenia poziomu absencji chorobowej.

– Metody walki z absencjami oraz absencyjne działania prewencyjne – benefity finansowe dla pracowników są jednym z elementów, ale nie środkiem radzenia sobie z problemem wzrastającej absencji chorobowej w firmie. Na naszych szkoleniach przedstawimy również analityczne i tzw. miękkie metody radzenia sobie z absencją.

Szkolenia dla pracowników:

– Pracownicze prawa i obowiązki – zapoznanie się z prawami i obowiązkami pomoże pracownikom w przestrzeganiu prawa i uświadomi im zasady, którymi kierują się działy HR przy analizie absencji chorobowej.

  • nastawienie – uświadamianie konsekwencji absencji
  • pracownik i jego komunikacja z pracodawcą
  • prawa pracownika jako pacjenta i możliwości realizacji skutecznego leczenia i uzyskiwania wsparcia

Szkolenia mogą być realizowane w pakietach lub pojedynczo