Unser Leistungsspektrum Audits, Beratung und Umsetzung von umfassenden Lösungen für das Problem der krankheitsbedingten Abwesenheit in ganz Polen.

Conperio ist das größte und erfahrenste Unternehmen auf dem polnischen Markt.
Conperio Index

Der Conperio Index, d. h. ein landesweiter Index für krankheitsbedingte Fehlzeiten, ist eine Antwort auf die Bedürfnisse von Unternehmen, die noch keinen angemessenen Bezugspunkt für ihre Daten über Fehlzeiten haben.

Conperio Audit

Conperio Audit ist ein personalisierter Service, der eine vollständige Analyse der krankheitsbedingten Fehlzeiten im Unternehmen unter Berücksichtigung von mikroökonomischen und makroökonomischen Faktoren umfasst.

Conperio Kontrolle

Conperio Kontrolle ist der fortschrittlichste und vollständigste Service, der auf der Analyse vergangener und gegenwärtiger Fehlzeiten im Unternehmen basiert.

Schulungsangebot von Conperio

(Polski)

Conperio – kontrola zwolnień chorobowych, audyty absencji, symulacje L4 i szkolenia

Tylko w 2020 r. ZUS wystawił ponad 22,32 mln zwolnień lekarskich. Szacuje się, że ponad 30% z nich było bezpodstawne. Kontrola zwolnień lekarskich pozwala upewnić się, że pracownik wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem. To narzędzie, umożliwiające pracodawcy szybką weryfikację zwolnień chorobowych pracowników. Kontrola prawidłowości przeprowadzana jest w sposób wiarygodny i dyskretny. Z Conperio sprawdzisz również, czy niezdolność do pracy w Twojej firmie występuje częściej niż w innych, podobnych przedsiębiorstwach. Co więcej, możemy także przeprowadzić symulację przyszłej absencji chorobowej, tak abyś mógł jeszcze lepiej zaplanować rozwój swojej firmy!