We deal with auditing, consultancy and implementation of comprehensive solutions to the country-wide problem of sickness absenteeism.

Conperio is the largest and most experienced consulting firm on the Polish market in the field of sickness absenteeism.
Conperio Index

The Conperio Index, a nationwide index of sickness absenteeism, is a response to the demand of enterprises, which have not yet had a proper benchmark for their sickness absenteeism data.

Conperio Audit

Conperio Audit is a personalized service consisting of a full analysis of sickness absenteeism in a company, taking into account micro and macroeconomic factors.

Conperio Control

Conperio Control is the most advanced and comprehensive service based on the analysis of past and present sickness absenteeism in the company.

Conperio training offer

(Polski)

Conperio – kontrola zwolnień chorobowych, audyty absencji, symulacje L4 i szkolenia

Tylko w 2020 r. ZUS wystawił ponad 22,32 mln zwolnień lekarskich. Szacuje się, że ponad 30% z nich było bezpodstawne. Kontrola zwolnień lekarskich pozwala upewnić się, że pracownik wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem. To narzędzie, umożliwiające pracodawcy szybką weryfikację zwolnień chorobowych pracowników. Kontrola prawidłowości przeprowadzana jest w sposób wiarygodny i dyskretny. Z Conperio sprawdzisz również, czy niezdolność do pracy w Twojej firmie występuje częściej niż w innych, podobnych przedsiębiorstwach. Co więcej, możemy także przeprowadzić symulację przyszłej absencji chorobowej, tak abyś mógł jeszcze lepiej zaplanować rozwój swojej firmy!