Conperio Indeks

Ogólnopolski indeks absencji chorobowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, które do tej pory nie miały punktu odniesienia dla swoich danych dotyczących absencji.

Conperio Audyt

Conperio Audyt to spersonalizowana usługa polegająca na pełnej analizie absencji chorobowej pracowników w firmie z uwzględnieniem czynników mikro i makroekonomicznych. Poprzez audyt dokonujemy oceny szczególnej sytuacji pracodawcy, biorąc pod uwagę różnego rodzaju czynniki, jak: średnia wieku pracowników, rotacja, specjalizacja produkcji etc.

Conperio Kontrola

Conperio Kontrola to najbardziej zaawansowana i kompletna usługa polegająca na analizie przeszłej i obecnej sytuacji absencyjnej w firmie. Podczas kontroli przeprowadzane są działania terenowe, które sprawdzają zasadność wykorzystywania przez pracowników zwolnień L4.