Conperio Audyt

Conperio Audyt to spersonalizowana usługa polegająca na pełnej analizie absencji chorobowej w firmie z uwzględnieniem czynników mikro i makroekonomicznych. Poprzez audyt dokonujemy oceny szczególnej sytuacji pracodawcy, biorąc pod uwagę różnego rodzaju czynniki, jak: średnia wieku pracowników, rotacja, specjalizacja produkcji etc. Conperio Audyt to kompleksowe badanie absencji chorobowej pracowników wraz z wnioskami i propozycjami działań naprawczych.

W jaki sposób przeprowadzamy audyt?
wywiad z działem HR
obserwacja na terenie zakładu pracy
panel z pracownikami
opracowanie wyników ankiet ogólnej i panelu
identyfikacja obszarów i przyczyn absencji chorobowej w oparciu o dane liczbowe oraz obserwacje
mapa procesów absencji z uwzględnieniem działów i specyfiki zakładu
wdrożenie tajemniczego pracownika
analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowników
analiza kanałów komunikacji
badanie typów osobowości i zaangażowania pracowników
prezentacja wyników audytu - wniosków i rekomendacji
Efekty spersonalizowanego audytu

Audyt stanowi narzędzie zarządzania polityką personalną w przedsiębiorstwach. W jego trakcie, dokonujemy głębokiej analizy danych związanych z absencją chorobową w danej firmie.
W efekcie przeprowadzonego audytu nasz klient zostaje wyposażony w unikalną wiedzę dla działów HR z zakresu zarządzania personelem.

Aspekt etyczny

W zbieraniu danych aktywnie uczestniczą pracownicy firm, którzy wskazują na przyczyny absencji i mają możliwość aktywnego udziału w zmienianiu procesów zachodzących w ich miejscu pracy.

Zebrane w firmie informacje porównujemy z danymi rynkowymi z innych, podobnych przedsiębiorstw. Nasz audyt jest uzupełniany o sugestie pracowników oraz nasze własne wnioski, które konstruujemy w oparciu o wieloletnie badania. Efektem naszej pracy są podpowiedzi i rozwiązania optymalizujące poziom absencji w firmie.

Poznaj korzyści Conperio Audyt

Dowiedz się więcej