Conperio Audyt

 

Conperio Audyt to spersonalizowana usługa polegająca na
pełnej analizie absencji chorobowej pracowników w firmie z
uwzględnieniem czynników mikro i makroekonomicznych.
Poprzez audyt dokonujemy oceny szczególnej sytuacji
pracodawcy, biorąc pod uwagę różnego rodzaju czynniki,
jak: średnia wieku pracowników, rotacja, specjalizacja
produkcji etc. Conperio Audyt to kompleksowe badanie
absencji chorobowej pracowników wraz z wnioskami i
propozycjami działań naprawczych.

W jaki sposób przeprowadzamy audyt?

 • wywiad z działem HR
 • obserwacja na terenie zakładu pracy
 • panel z pracownikami
 • opracowanie wyników ankiet ogólnej i panelu
 • identyfikacja obszarów i przyczyn absencji chorobowej pracowników w oparciu o dane liczbowe oraz obserwacje
 • mapa procesów absencji z uwzględnieniem działów i specyfiki zakładu
 • wdrożenie tajemniczego pracownika
 • analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowników
 • analiza kanałów komunikacji
 • badanie typów osobowości i zaangażowania pracowników

Efekty spersonalizowanego audytu

Conperio Audyt

 

Audyt stanowi narzędzie zarządzania polityką personalną w przedsiębiorstwach. W jego trakcie, dokonujemy głębokiej analizy danych związanych z absencją chorobową w danej firmie. W efekcie przeprowadzonego audytu nasz klient zostaje wyposażony w unikalną wiedzę dla działów HR z zakresu zarządzania personelem.

Aspekt etyczny

W zbieraniu danych aktywnie uczestniczą pracownicy firm, którzy wskazują na przyczyny absencji i mają możliwość aktywnego udziału w zmienianiu procesów zachodzących w ich miejscu pracy.

Zebrane w firmie informacje porównujemy z danymi rynkowymi z innych, podobnych przedsiębiorstw. Nasz audyt jest uzupełniany o sugestie pracowników oraz nasze własne wnioski, które konstruujemy w oparciu o wieloletnie badania. Efektem naszej pracy są podpowiedzi i rozwiązania optymalizujące poziom absencji w firmie.

Korzyści płynące z Conperio Audyt

 • uzyskanie szczegółowego badania obrazującego absencję chorobową w firmie
 • dostarczanie działom HR obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu efektywnego obniżenia ich poziomu pozyskanie unikalnych danych i korelacji związanych z absencją pracowniczą w firmie
 • uszczelnienie strat powodowanych przez nieuczciwe zwolnienia L4
 • eliminacja przyczyn obniżonej frekwencji w przedsiębiorstwie oraz wyodrębnienie przypadków naruszeń
 • sprofilowany dokument odpowiadający na potrzeby firmy umożliwiający działowi HR sprawne zarządzanie pracownikami