Conperio Szkolenia

 

Zjawisko absencji chorobowej w przedsiębiorstwie jest
wypadkową wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych i
obecnie stanowi jedno z głównych wyzwań obszaru
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Głównym celem warsztatów jest podnoszenie świadomości
oraz budowanie odpowiedniej postawy pracowników działów
kadr i HR, a także kadry zarządzającej oraz propagowanie
wiedzy o nowych i skutecznych narzędziach do
kompleksowego zarządzania absencją w organizacji.
Szkolenia obejmują wiedzę teoretyczną zdobytą przez Conperio, która
zweryfikowana została w praktyce w Polskich
przedsiębiorstwach.

Czy wiesz że… przez zarządzanie absencją rozumie się planowanie, programowanie i sterowanie przebiegiem działań podnoszących dobrostan pracowniczy w celu ograniczenia absencji chorobowej i poprawy wyników przedsiębiorstwa. Tak pojmowane zarządzanie absencjami wymaga integracji podejścia holistycznego i interdyscyplinarnego, łączącego różne sfery i perspektywy.

Absencja chorobowa w przedsiębiorstwie

Rozmowy po-absencyjne i korygujące
Warsztat dla kadry menedżerskiej i Działów Kadr

Celem szkolenia jest budowanie świadomości przełożonych oraz poszerzanie ich wpływu na
zachowania pracowników w kontekście absencji. Warsztat obejmuje ćwiczenia z zakresu
komunikacji w modelu rozmów po-absencyjnych oraz korygujących.

 • Absencja w pracy - wprowadzenie do zagadnienia (przyczyny rodzaje absencji i kultury absencji)
 • Obowiązki i prawa pracowników związane z absencją chorobową
 • Rola lidera w kształtowaniu zachowań absencyjnych i kultury absencji
 • Rozmowa po-absencyjna jako narzędzie pracy lidera
 • Rozmowa korygująca w zakresie nieprawidłowych zachowań absencyjnych pracowników
Warsztat dla kadry kierowniczej

Warsztat jest rozbudowaną formą wiedzy przekazywanej na wykładzie

Zarządzanie absencją chorobową w organizacji

 • Wprowadzenie do zagadnienia absencji chorobowej w organizacji
 • Rodzaje absencji chorobowej
 • Czynniki wpływające na kształtowanie absencji w przedsiębiorstwie
 • Rola działu personalnego w procesie zarządzania absencją chorobową
 • Ocena i monitorowanie absencji chorobowej
 • Metody pomiaru i wskaźniki
 • Ewaluacja - pomiar wskaźników i interpretacja
 • Nowoczesne narzędzia i metody zarządzania absencją
 • Kryteria doboru narzędzi zarządzania i metod pomiaru absencji chorobowej w organizacji
 • Obowiązki i prawa pracowników związane z absencją chorobową
Warsztaty dla działu personalnego

Absencja chorobowa w przedsiębiorstwie – pomiar – Moduł I

 • Wprowadzenie do zagadnienia absencji chorobowej w organizacji
 • Definicja absencji chorobowej
 • Metody pomiaru i wskaźniki
 • Ewaluacja pomiar wskaźników średnio i długookresowych
 • Interpretacja danych
 • Case study

Narzędzia i metody zarządzania absencją chorobową pracowników- Moduł II

 • Identyfikacja przyczyn absencji i obszarów krytycznych
 • Audyt jako narzędzie oceny absencji chorobowej
 • III filary zarządzania absencją w organizacji
 • Obowiązki i prawa pracowników związane z absencją chorobową
 • Nowoczesne narzędzia i metody zarządzania absencją
 • Kryteria doboru narzędzi zarządzania i metod pomiaru absencji chorobowej w organizacji

Korzyści płynące z Conperio Szkolenia

 • uzyskanie wiedzy o budowaniu i wdrażaniu procesów przeciwdziałania nadmiernej absencji
 • umiejętność odpowiedniego dostosowywania procesów do potrzeb danej organizacji
 • właściwe ustalanie kluczowych wskaźników efektywności