Conperio Kontrola

Conperio Kontrola to najbardziej zaawansowana i kompletna usługa polegająca na analizie przeszłej i obecnej sytuacji absencyjnej w firmie. Podczas kontroli przeprowadzane są działania terenowe, które sprawdzają zasadność wykorzystywania przez pracowników zwolnień L4. Zespół wykwalifikowanych specjalistów przy zachowaniu najwyżej jakoś standardów etycznych bada szczególnie to, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownicy nie podejmują się dodatkowej pracy lub nie wykorzystują zwolnienia lekarskiego w inny, niezgody z jego przeznaczeniem sposób. Na kontrolę pracownika składa się wizyta w jego miejscu zamieszkania oraz analiza danych pochodzących z innych źródeł jak np. media społecznościowe.

Analiza wstępna
  • Analiza danych absencyjnych z 12 miesięcy przed podjęciem kontroli
  • Uwzględnienie wewnętrznych czynników liczbowych wpływających na poziom absencji (staż pracy, wiek pracownik, rotacja, płeć pracowników)
  • Analiza danych makroekonomicznych
  • Identyfikacja typów absencji (naturalna, szara, zawodowa)
  • Przeprowadzenie ankiety wśród pracowników
  • Prezentacja wyników statystycznych i przedstawienie planu działania w oparciu o wnioski
Proces kontroli zwolnień
Wdrożenie procesu kontroli zwolnień
Szkolenie dla HR
Komunikacja dla liderów/ brygadzistów
Komunikacja dla pracowników
Kontrole zwolnień
Dyżur kontrolerów Conperio
Prowadzenie wywiadów z pracownikami po ich powrocie z L4
Sugestie pracowników z kontroli, wdrożenie procedury adresowania każdej pozyskanej sugestii do osoby decyzyjnej oraz monitoring rozwiązania spraw
Jak na kontrolach skorzysta Twoja firma?
  • Odpowiednio dobrane działania mogą ograniczyć wydatki przedsiębiorstwa ponoszone w związku z absencją od kilku do nawet 70%.
  • Współpraca z nami może zagwarantować spadek liczby druków zwolnień z 136 do 50 sztuk w ciągu 2 miesięcy.
  • Naszym celem jest faktyczna poprawa warunków pracy i wskazanie pracodawcy obszarów koniecznych do poprawy

Aspekt etyczny

Przeprowadzając kontrole i gromadząc dane dotyczące absencji chorobowej umożliwiamy pracownikom wskazanie jej przyczyny, dając im możliwość aktywnego udziału w zmienianiu procesów zachodzących w ich miejscu pracy.

Poznaj korzyści Conperio Kontrola

Dowiedz się więcej