Conperio Kontrola

 

Conperio Kontrola to najbardziej zaawansowana i kompletna
usługa polegająca na analizie przeszłej i obecnej sytuacji
absencyjnej w firmie. Podczas kontroli przeprowadzane są
działania terenowe, które sprawdzają zasadność
wykorzystywania przez pracowników zwolnień L4.

Zespół wykwalifikowanych specjalistów przy zachowaniu
najwyżej jakoś standardów etycznych bada szczególnie to, czy
w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownicy nie podejmują się
dodatkowej pracy lub nie wykorzystują zwolnienia lekarskiego
w inny, niezgody z jego przeznaczeniem sposób. Na kontrolę
pracownika składa się wizyta w jego miejscu zamieszkania
oraz analiza danych pochodzących z innych źródeł jak np.
media społecznościowe.

Analiza wstępna

 • Analiza danych absencyjnych z 12 miesięcy przed podjęciem kontroli
 • Uwzględnienie wewnętrznych czynników liczbowych wpływających na poziom absencji (staż pracy, wiek pracownik, rotacja, płeć pracowników)
 • Analiza danych makroekonomicznych
 • Identyfikacja typów absencji (naturalna, szara, zawodowa)
 • Przeprowadzenie ankiety wśród pracowników
 • Prezentacja wyników statystycznych i przedstawienie planu działania w oparciu o wnioski

Proces kontroli zwolnień

 • Wdrożenie procesu kontroli zwolnień
 • Szkolenie dla HR
 • Komunikacja dla liderów/ brygadzistów
 • Komunikacja dla pracowników
 • Kontrole zwolnień
 • Dyżur kontrolerów Conperio
 • Prowadzenie wywiadów z pracownikami po ich powrocie z L4
 • Sugestie pracowników z kontroli, wdrożenie procedury adresowania każdej pozyskanej sugestii do osoby decyzyjnej oraz monitoring rozwiązania spraw

Jak na kontrolach skorzysta Twoja firma?

Odpowiednio dobrane działania mogą ograniczyć
wydatki przedsiębiorstwa ponoszone w związku z
absencją od kilku do nawet 70%.

Współpraca z nami może zagwarantować spadek
liczby druków zwolnień z 136 do 50 sztuk w ciągu 2
miesięcy.

Naszym celem jest faktyczna poprawa warunków
pracy
i wskazanie pracodawcy obszarów koniecznych
do poprawy

Aspekt etyczny

Przeprowadzając kontrole i gromadząc dane dotyczące absencji
chorobowej umożliwiamy pracownikom wskazanie jej przyczyny, dając
im możliwość aktywnego udziału w zmienianiu procesów zachodzących
w ich miejscu pracy.

Korzyści płynące z Conperio Kontrola

 • zmniejszenie wskaźnika absencji chorobowej
 • poprawa możliwości produkcyjnych
 • realne oszczędności
 • współpraca z doświadczonymi specjalistami – przeanalizowaliśmy około 41000 pracowników z 40 przedsiębiorstw w całej Polsce
 • sprawne identyfikowanie problemów i skuteczne wprowadzanie zmian
 • zachowanie obiektywizmu i bezstronnie przeprowadzana kontrola zwolnień L4