Conperio Indeks

Conperio Indeks, czyli ogólnopolski indeks absencji chorobowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, które do tej pory nie miały właściwego punktu odniesienia dla swoich danych dotyczących absencji. Celem naszego badania jest pomoc firmom w analizie problemu pracowniczej absencji chorobowej oraz przedstawienie szczegółowych danych statystycznych dotyczącej zwolnień chorobowych w Polsce.

Zasoby Conperio Indeks

Nasza platforma gromadzi dane i analizy zwolnień chorobowych. Conperio Indeks obejmuje ponad 90 firm i regularnie rozrasta się o nowe podmioty działające w całej Polsce, w branżach takich jak: automotive, przemysł ciężki i lekki, produkcja spożywcza czy hutnictwo. Firmy przystępujące do badania Conperio Indeks pozostają w raportach anonimowe a nasza firma gwarantuje ochronę danych wrażliwych.

Charakterystyka Conperio Indeks

Ogólnopolski indeks absencji chorobowej jako jedyny w kraju zawiera rzetelne wskaźniki absencji, wyliczane każdorazowo dla każdej firmy na podstawie przekazanych przez nią danych źródłowych.

Możliwe powiązania informacji o absencji:

wiek pracowników
płeć
staż pracy

wielkość firmy
lokalizacja firmy

rodzaj prowadzonej
działalności

Porównanie danych z Indeksu Conperio pozwala:
ocenić długość trwania zwolnień lekarskich
wyliczyć średnią absencji
wskazać optymalny poziom absencji do którego powinno dążyć przedsiębiorstwo
Conperio Indeks pomaga zredukować absencję chorobową

Dane zawarte w Conperio Indeks są wielkością obiektywną, pozwalającą na porównanie ich między różnymi podmiotami. Co więcej narzędzie pozwala przedsiębiorcom dobrać właściwe środki, które pozwolą skutecznie zredukować absencję chorobową.

Poznaj korzyści Conperio Indeks

Dowiedz się więcej