Audyt Przeciwepidemiczny

Audyt przeciwepidemiczny, to usługa skierowana do pracodawców polegająca na analizie specyfiki zakładu pracy i zaproponowaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przeciwepidemiczne pracowników. Jest on skierowany głównie do firm o profilu produkcyjnym. Celem audytu jest zbadanie stopnia wdrożenia działań i procedur bezpieczeństwa przeciwepidemicznego na terenie zakładu pracy oraz wskazanie punktów krytycznych w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników. Audyt ma na celu wykazanie przed jednostkami inspekcji sanitarnej, w przypadku podejrzenia lub zachorowania pracownika lub osoby odwiedzającej firmę, że na terenie zakładu skutecznie wdrożono i zastosowano procedury, tak aby nie dopuścić lub skierować jak najmniejszą grupę pracowników na kwarantannę, celem uniknięcia zamknięcia zakładu.

Korzyści
Zabezpieczenie firmy przed wystąpienia przypadków COVID-19
Zminimalizowanie ryzyka zbiorowej kwarantanny lub zamknięcia zakładu pracy
Kompleksowa analiza rozwiązań proceduralno-higienicznych
Badanie stopnia bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa
Wskazanie punktów krytycznych w celu poprawy ochrony pracowników
Dostęp do pakietu profesjonalnych produktów ochrony osobistej
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa u pracowników i pracodawców
Dodatkowo

W ramach badania prowadzona jest również analiza i ocena procedur dotyczących przypadku podejrzenia COVID u pracownika zakładu, a także analiza procedur zapewnienia higieny obiektu w tym procesów dezynfekcji.

Rozwiązania proceduralno-higieniczne zabezpieczające pracowników firm przed zakażeniami zostały kompleksowo opracowane we współpracy z lekarzem epidemiologiem Waldemarem Ferschke i ekspertami firmy Medisept - największego polskiego producenta preparatów do dezynfekcji, który ponad 25 lat dostarcza produkty dla sektora profesjonalnego: służby zdrowia, przemysłu i firm sprzątających.

Podział na obszary

W ramach audytu analizowane i oceniane są wdrożone procedury oraz ich przestrzeganie w podziale na poszczególne obszary w firmie:

• Obszar biura i administracji
• Obszar produkcji
• Obszary wspólne
• Obszary magazynowe

Poznaj korzyści Audyt Przeciwepidemiczny

Dowiedz się więcej