(Polski) 10 zasad profesjonalnej kontroli

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Najprostszym sposobem potwierdzenia zasadności zwolnienia chorobowego jest przeprowadzenie jego kontroli. Conperio przeprowadza około 30 000 takich weryfikacji rocznie, co stanowi 10% wolumenu realizowanego przez ZUS.

Na prowadzenie weryfikacji zwolnienia chorobowego pozwalają przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Dz.U. 1999 nr 65 poz. 743

Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie kontroli zwolnienia chorobowego, powinniśmy pamiętać o kilku zasadach:

 

  1. osoba przeprowadzająca weryfikację musi legitymować się podpisanym upoważnieniem oraz wymienionym w upoważnieniu dokumentem – np. dowodem osobistym lub legitymacją pracowniczą. Najlepiej okazać oba dokumenty osobie kontrolowanej bezzwłocznie;
  2. kontrola powinna mieć charakter niezapowiedziany. Innymi słowy – nie uprzedzamy osoby kontrolowanej o naszych zamiarach. Pod tę regułę warto również podciągnąć informowanie wyłącznie osób wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli. Jeśli przepływ informacji przez organizację jest zbyt swobodny, kontrolowany zostanie szybko poinformowany o podjętych czynnościach;
  3. należy dokonać weryfikacji adresu. 1 stycznia 2019 r. zmianie uległ art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. – adres druku zwolnienia jest traktowany jako faktyczny adres pobytu. Jeśli zastane osoby w sposób jednoznaczny potwierdzą rozbieżność ze stanem faktycznym, stanowi to podstawę do wstrzymania wypłaty świadczenia za okres objęty zwolnieniem chorobowym. Warto upewnić się, że Pracownik nie poinformował Pracodawcy o rozbieżności między adresem z druku, a faktycznym adresem pobytu – ma na to trzy dni;
  4. wskazane jest zapoznanie się z miejscem kontroli. Należy się upewnić, że jesteśmy w stanie dotrzeć do wskazanego adresu i potrafimy go znaleźć na mapie. W przeciwnym wypadku skazujemy się na poszukiwanie informacji na miejscu kontroli, co nie zawsze będzie możliwe. 
  5. jeśli w trakcie kontroli stwierdzimy naruszenie, warto mieć częściowo wypełniony druk protokołu o dane wynikające ze zwolnienia chorobowego. Zaoszczędzimy w ten sposób czas na szukanie danych i skrócimy czas kontroli. Conperio używa w tym celu aplikacji i mobilnych drukarek;
  6. w przypadku konieczności spisania protokołu z naruszenia postanowień zwolnienia lekarskiego, należy niezwykle drobiazgowo opisać przebieg nieprawidłowości, z uwzględnieniem upływu czasu, koloru odzieży, marki ewentualnych narzędzi, charakteru zdarzenia, jego przebiegu i sekwencji zdarzeń. To uczyni nasz protokół bardziej wiarygodnym w przypadku konieczności zeznawania przed sądem pracy;
  7. zwolnienie lekarskie zawiera wskazania lekarskie: 

1 – chory powinien leżeć,

2 – chory może chodzić,

O – opieka, 

 

Oraz kody:

kod A – oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;

 

kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;

 

kod C – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;

 

kod D – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;

 

kod E – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną.

 

Warto zapoznać się dokładnie z treścią zwolnienia chorobowego, żeby ustalić, jaki ewentualny przebieg będzie miała kontrola oraz jakie sytuacje są dopuszczalne w ramach zwolnienia o tych oznaczeniach.

 

  1. osoba prowadząca kontrolę powinna pozostawać obiektywna w stosunku do kontrolowanego. Jest o to niezwykle trudno w środowisku pracy ze względu na codzienne interakcje. Spotykaną sytuacją jest brak obiektywizmu zarówno pozytywnie – sympatia, sentyment i np. informowanie pracownika o zamiarze kontroli, jaki i negatywny brak obiektywizmu – próba doszukania się naruszenia na siłę, domniemanie próby oszustwa;
  2. prawidłowo przeprowadzona kontrola wraz z dojazdem, opracowaniem dokumentacji, przygotowaniem trasy, napisaniem raportu i przeprowadzenie samej weryfikacji to wydatek rzędu 3 godzin roboczych. Warto przy tym przeprowadzić kontrolę w godzinach aktywności dziennej;
  3. dobrze jest mieć przygotowany scenariusz zdarzeń, np. założenia „co w sytuacji gdy”:

– nie zastanę kontrolowanej osoby,

– nie będę mógł się dostać na teren posesji,

– nie będzie skrzynki na listy lub będzie uszkodzona, 

– na posesji będzie pies lub na przykład stadko agresywnych gęsi (faktyczna sytuacja), 

– kontrolowany będzie spodziewał się kogo innego i będzie niekompletnie ubrany, lub

– będzie zbyt pijany żeby się podpisać. 

Innymi słowy – warto przygotować się na szereg zaskakujących sytuacji, które mogą nas spotkać. Można też zlecić kontrolę Conperio i zaoszczędzić masę czasu i nerwów.