Obowiązki pracownika na L4

Zwolnienia chorobowe w firmach są faktem, każdy ma prawo być chory. Warto jednak pamiętać o obowiązkach, które wiążą się z przebywaniem na zwolnieniu chorobowym.

W trakcie wizyty u lekarza należy sprawdzić dokładnie, jaki został wpisany adres. 1 stycznia 2019 r. zmianie uległ art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i zgodnie z zapisami tego artykułu adres znajdujący się na druku zwolnienia chorobowego musi być adresem faktycznego, fizycznego pobytu.

 

Oczywiście od tej reguły są odstępstwa – jeśli z jakiegoś powodu pracownik przebywa pod innym adresem, jest zobowiązany poinformować o tym pracodawcę oraz ZUS. Ustawodawca przewidział na to działanie do trzech dni.

 

Jeśli okaże się, że adres na druku jest niezgodny ze stanem faktycznym, przewidzianą sankcją jest wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

 

Warto poprosić lekarza o wydruk E-ZLA, aby po pierwsze potwierdzić adres, po drugie wiedzieć, jaki okres obejmuje zwolnienie i po trzecie – jakie jest wskazanie lekarskie.

 

 

Jeśli lekarz z jakiegoś powodu odmawia wydruku zwolnienia, zawsze można sprawdzić jego zapisy w swoim profilu zaufanym.

 

Bardzo istotną kwestią jest również poinformowanie pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. 

 

Konieczność informowania pracodawcy wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

 

Zapis mówi o konieczności niezwłocznego poinformowania pracodawcy o przyczynie nieobecności – przyjmuje się termin maksymalnie do dwóch dni. Warto ustalić, jaki sposób jest przyjęty w firmie i uznany za skuteczny.

 

Zwolnienie chorobowe jest czasem wolnym od pracy – pracownik ma skoncentrować swoje wysiłki na możliwie jak najszybszym powrocie do zdrowia. Podejmowane czynności dodatkowe, mogące mieć charakter pracy lub wpływające na pogorszenie stanu zdrowia czy też niezgodne z zaleceniami lekarskimi w przypadku kontroli mogą mieć konsekwencje w postaci wstrzymania wypłaty świadczenia.

 

Warto znać wskazanie lekarskie i wynikające z niego obowiązki:

 

 „1” – chory musi leżeć – nie trzeba odczytywać tego wskazania literalnie, tj. chory powinien przebywać w miejscu zamieszkania i go nie opuszczać. Oczywiście od tej zasady są wyjątki, na przykład rodzic samodzielnie wychowujący dziecko.

 

„2” chory może chodzić – wskazanie budzące najwięcej kontrowersji – nie jest tożsame z urlopem. Wskazanie „2” pozwala realizować podstawowe czynności bytowe oraz przemieszczanie się związane z leczeniem – apteka, rehabilitacja, wizyta lekarska.

 

W przypadku opieki nad członkiem rodziny należy prawidłowo wypełnić druk Z-15A. Zgodnie z jego treścią opieka sprawowana jest w sytuacji, kiedy nie ma innych osób mogących ją sprawować. W przypadku kontroli pracodawca ma prawo potwierdzić obecność osoby pozostającej pod opieką, jak i osoby, która tę opiekę sprawuje.

 

https://youtu.be/KVvb66LYyGQ

 


Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! -> https://zamow.conperio.pl/

Kliknij i oceń