(Polski) ZUS, a kontrola zwolnienia lekarskiego prowadzona przez Pracodawcę

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Z informacji zamieszczonych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dowiadujemy się, że: „Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”.

Szczegółowy tryb oraz zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r.

Powyższy zapis w praktyce oznacza, że pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób na umowę o pracę, może przeprowadzić kontrolę sposobu wykorzystywania przez pracownika zwolnienia chorobowego. Z reguły delegowani są do tego zadania pracownicy firmy lub firma zewnętrzna np. Conperio. 

W przypadku kontroli zwolnienia lekarskiego zrealizowanej przez Pracodawcę, jest ona przeprowadzona według oczekiwań zlecającego. Decyduje on o porze dnia, dniu tygodnia czy częstotliwości kontroli – bez względu na wskazanie lekarskie, czas trwania zwolnienia czy też lekarza wystawiającego zwolnienie chorobowe. Realizujący jest też odpowiedzialny za przebieg i jakość notatek sporządzonych w trakcie kontroli.

Przebieg kontroli i ewentualny protokół stwierdzający naruszenie jest podstawą do wstrzymania wypłaty świadczenia –  zarówno wynagrodzenia, jak i zasiłku chorobowego za cały okres trwania zwolnienia.

Możemy o pomoc w kontroli poprosić również ZUS. W przypadku firm zatrudniających poniżej 20 osób, jesteśmy do tego wręcz zmuszeni.

Związanych jest z tym jednak kilka problemów. Po pierwsze: ZUS, zgodnie z niepisaną zasadą, nie kontroluje zwolnień do 33 dni – czyli takich, za które płaci pracodawca. Po drugie: zwolnienie nie może być za krótkie – przyjmuje się co najmniej 2 tygodnie okresu zasiłkowego. Po trzecie: jest bardzo mała szansa, że nasze zwolnienie zostanie faktycznie skontrolowane terenowo. Po czwarte: ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia od momentu stwierdzenia nieprawidłowości, a nie za cały okres trwania zwolnienia.

W większości wypadków kontrola ZUS polega na analizie dokumentacji medycznej pacjenta i stwierdzeniu jej prawidłowości.

ZUS w I półroczu 2020 roku skontrolował 143,2 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (przy 42,9 tys. kontroli przeprowadzonych w II kwartale 2020 roku). W konsekwencji urzędnicy wydali 10,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb.

Dużo lepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie do ZUS o opinię w sprawie przeprowadzonej kontroli i ustaleń ze sporządzonego protokołu. Zwłaszcza, gdy dopatrzyliśmy się rażących nieprawidłowości w wykorzystaniu zwolnienia chorobowego. Warto pamiętać, że nie musimy zgodzić się z opinią lokalnego oddziału ZUS i eskalować ewentualną decyzję do jednostki nadrzędnej.

Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! – https://zamow.conperio.pl/