ZUS, a kontrola zwolnienia lekarskiego prowadzona przez Pracodawcę

Z informacji zamieszczonych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dowiadujemy się, że: „Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”.

 

Szczegółowy tryb oraz zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r.

 

Powyższy zapis w praktyce oznacza, że pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób na umowę o pracę, może przeprowadzić kontrolę sposobu wykorzystywania przez pracownika zwolnienia chorobowego. Z reguły delegowani są do tego zadania pracownicy firmy lub firma zewnętrzna np. Conperio

 

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez Pracodawcę

W przypadku kontroli zwolnienia lekarskiego zrealizowanej przez Pracodawcę, jest ona przeprowadzona według oczekiwań zlecającego. Decyduje on o porze dnia, dniu tygodnia czy częstotliwości kontroli – bez względu na wskazanie lekarskie, czas trwania zwolnienia czy też lekarza wystawiającego zwolnienie chorobowe. Realizujący jest też odpowiedzialny za przebieg i jakość notatek sporządzonych w trakcie kontroli.

 

Przebieg kontroli zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę i ewentualny protokół stwierdzający naruszenie jest podstawą do wstrzymania wypłaty świadczenia –  zarówno wynagrodzenia, jak i zasiłku chorobowego za cały okres trwania zwolnienia.

 

Możemy o pomoc w kontroli poprosić również ZUS. W przypadku firm zatrudniających poniżej 20 osób, jesteśmy do tego wręcz zmuszeni.

 

Związanych jest z tym jednak kilka problemów. Po pierwsze: ZUS, zgodnie z niepisaną zasadą, nie kontroluje zwolnień do 33 dni – czyli takich, za które płaci pracodawca. Po drugie: zwolnienie nie może być za krótkie – przyjmuje się co najmniej 2 tygodnie okresu zasiłkowego. Po trzecie: jest bardzo mała szansa, że nasze zwolnienie zostanie faktycznie skontrolowane terenowo. Po czwarte: ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia od momentu stwierdzenia nieprawidłowości, a nie za cały okres trwania zwolnienia.

 

W większości wypadków kontrola ZUS polega na analizie dokumentacji medycznej pacjenta i stwierdzeniu jej prawidłowości.

 

ZUS w I półroczu 2020 roku skontrolował 143,2 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (przy 42,9 tys. kontroli przeprowadzonych w II kwartale 2020 roku). W konsekwencji urzędnicy wydali 10,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb.

 

Dużo lepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie do ZUS o opinię w sprawie przeprowadzonej kontroli i ustaleń ze sporządzonego protokołu. Zwłaszcza, gdy dopatrzyliśmy się rażących nieprawidłowości w wykorzystaniu zwolnienia chorobowego. Warto pamiętać, że nie musimy zgodzić się z opinią lokalnego oddziału ZUS i eskalować ewentualną decyzję do jednostki nadrzędnej.

 

Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! – https://zamow.conperio.pl/

Tag: kontrola l4 przez pracodawcę

Kliknij i oceń