Ile absencji chorobowej to dużo, a ile za dużo​ – poradnik

Najczęściej powtarzanym pytaniem jest: „ile powinnam/powinienem mieć „%” absencji”. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zaczęliśmy porównywać dane z obsługiwanych przez nas podmiotów. Szybko okazało się, że niemal każdy zakład liczy absencję na swój sposób

 

Z dni roboczych, godzin roboczych, uwzględnia albo pomija ciąże, uwzględnia/pomija zwolnienia długotrwałe (przy czym definicja zwolnienia długotrwałego również się różni). Spotkaliśmy się również ze sposobami liczenia optymalizowanymi pod wskaźnik i arbitralnie nadany cel.

 

Same cele bywają często nierealne, nadane nieobiektywnie z reguły przez osoby nieosadzone w polskich realiach, na przykład ciężko w naszej rzeczywistości zrealizować target 0,5%, który jest możliwy do osiągnięcia w innym kraju o innych rozwiązaniach prawnych i kulturze absencyjnej.

 

Żeby móc obiektywnie liczyć wskaźnik absencji, stworzyliśmy narzędzie informatyczne – indeks absencji. Liczy on wskaźnik w identyczny sposób dla wszystkich podmiotów, według tych samych kryteriów.

 

Przekonaliśmy się, że w pozornie identycznych zakładach występują bardzo duże rozbieżności, sięgające niekiedy kilku procent.

 

Pogłębiliśmy analizę o dodatkowe czynniki: profil produkcji, lokalizację, wiek załogi, płeć, wielkość zakładu, ruchy kadrowe, system pracy itd.

 

Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na kształtowanie się wielkości absencji chorobowej. Realny benchmark wskaźnika absencji powinien odbywać się w warunkach porównywania maksymalnie zbliżonych do siebie czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Właściwe określenie prawidłowego wskaźnika powinno się opierać na analizie wewnętrznej samego przedsiębiorstwa i oszacowaniu absencji naturalnej oraz szarej strefy. Powinniśmy uwzględniać również planowane działania i ich spodziewane efekty w obniżaniu wskaźnika absencji np.  wdrożenie profilaktyki zdrowotnej i stałą poprawę warunków pracy, wdrożenie odpowiednich narzędzi – kontroli, szkoleń, sformalizowania procesu zarządzania absencją.

 

Obiegowo funkcjonuje opinia, że w automotive jest 2% absencji i jest to docelowy wskaźnik. W praktyce, wartość naturalnej absencji jest tak zróżnicowana, że ustalenie zbyt wyśrubowanych targetów będzie mijało się z celem. Cel w sam sobie musi być możliwy do osiągnięcia i dlatego powinien być dostosowany do charakteru organizacji.

 

Dokładną analizę i ustalenie faktycznego, naturalnego poziomu absencji, możemy dla Państwa zrealizować przez Conperio Audyt.

 

Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! -> https://zamow.conperio.pl/
Kliknij i oceń