Jakie są typy absencji chorobowej?

Żeby zmierzyć się z tematyką absencji chorobowej, należy najpierw zrozumieć naturę samego zjawiska absencji. Zasadniczo absencję możemy podzielić na trzy obszary.

 

ABSENCJA NATURALNA

Absencja chorobowa zawsze będzie występowała – wszyscy jesteśmy podatni na choroby, urazy, przeziębienia itd. Za naturalną absencję uznajemy zjawisko obiektywnie związane z faktycznymi stanami chorobowymi. Za środowiska o krzywej absencji pokrywającą się z absencją naturalną możemy uznać biura. Wartości od 0,1% do 1%, w zależności od pory roku, sezonów grypowych czy też wieku załogi. W zakładach produkcyjnych bazowa wartość absencji naturalnej będzie wyższa ze względu na konieczność pracy fizycznej. Modelowy wykres dużego zakładu produkcyjnego z branży automotive oscyluje wokół średniej rocznej na poziomie 2%-2,5%.

Sposobem adresowania tej absencji jest zapewnienie pracownikom dostępu do opieki medycznej, czasami wręcz pomoc w uzyskaniu przez pracowników odpowiednich świadczeń.

 

ABSENCJA SZARA

Jest to swojego rodzaju strefa chorych opcjonalnie. Powstaje tam, gdzie istnieje potrzeba, możliwość, i niskie ryzyko ewentualnych konsekwencji. Pracownicy sprawdzają, czy absencje chorobowe będą rodziły reakcję ze strony pracodawcy. Jeśli reakcja jest ograniczona, lub nie ma jej wcale, mamy do czynienia z milczącą zgodą, powszechnym społecznym przyzwoleniem. Pocztą pantoflową upowszechnia się informacja o sposobach oszukiwania lekarzy podczas wizyty.
Przykład: w jednym z zakładów, z którym współpracujemy, pojawiło się zgłoszenie od pracownika, który chciał udać się na ryby z kolegami, ale nie miał już dni urlopowych, wykorzystał więc do tego zwolnienie chorobowe.

 

Czy wiesz że… absencja chorobowa to nieobecność pracownika w pracy. Absencja chorobowa może wynikać z urlopu, zwolnienia lekarskiego czy też opieki nad członkiem rodziny? Absencja chorobowa to suma dni na zwolnieniu lekarskim. Liczy się ją zarówno dla pojedynczych pracowników, ale także i globalnie dla całego zakładu pracy lub nawet gospodarki.

 

Zapobieganie absencji szarej można realizować na kilka sposobów:

  • Właściwe przeszkolenie bezpośrednich przełożonych i oddanie im własności tego procesu.
  • Rolą HRu w tej sytuacji jest udostępnienie odpowiednich narzędzi i kontrola sposobu ich wykorzystania min. rozmowy poabsencyjne i korygujące, kontrole zwolnień.
  • Dobrym pomysłem jest stworzenie polityki absencyjnej i zaktualizowanie regulaminu pracy o odpowiednie zapisy.

Oczywiście we wszystkich tych działaniach zapewnimy pełne, poparte doświadczeniem wsparcie.

 

ABSENCJA ZAWODOWA

Do tej grupy zaliczamy osoby, które nie chcą pracować, a ich jedynym celem jest stałe przedłużanie zwolnienia chorobowego. Istniejące luki prawne pozwalają na bardzo długie okresy, w których pracownik otrzymuje pieniądze bez konieczności pojawiania się w pracy. Rekordziści potrafią być chorzy po kilka lat. Jeśli chory zawodowy zdecyduje się rozwiązać stosunek pracy ze swoim pracodawcą, pracodawca nadal zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu urlopowego. Z chorymi zawodowymi spotkaliśmy się w różnych zakładach.
Przykład: ZUS odebrał pracownikowi rentę, ponieważ okazało się ze względu na kwalifikacje i umiejętności, zatrudniał się on w kolejnych zakładach po poważnym urazie kręgosłupa. Wzorowo pracował przez 12 miesięcy, a następnie przechodził na zwolnienie chorobowe. Odpowiednie dokumenty związane z wcześniejszą rentą pozwalały mu na skuteczne przechodzenie kontroli przez lekarzy orzeczników z ZUS.

 

Żeby uniknąć tego typu absencji, należy stosować rozsądną rekrutację – obejrzeć świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy. W wypadku chorych zawodowych sprawdzają się kontrole, oraz odpowiednie przygotowywanie dokumentacji dla ZUS. Przewagą kontroli pracodawcy – w tym rozumieniu np. przeprowadzonej przez Conperio – jest przedstawienie faktów ustalonych podczas weryfikacji zwolnienia chorobowego.

Tag: Absencja, absencja chorobowa, absencja co to jest

Kliknij i oceń