L4 – po co tak właściwie pracownikowi? Fakty i mity

Zwolnienie chorobowe jest z zasady okresem powrotu pracownika do zdrowia. W trakcie jego trwania pracownik nie może podejmować innej pracy zarobkowej, ani czynności, które mogą opóźnić powrót rekonwalescenta do zdrowia.

 

Wokół zwolnień chorobowych narosło przez lata sporo mitów oraz błędnych przekonań, a także powszechnie powtarzanych „prawd”, oto kilka z nich:

 

– Po 33 dniach zwolnienie chorobowe nie generuje kosztów pracodawcy

MIT: Po upływie 33 dni, faktycznie wypłacany jest zasiłek chorobowy przez ZUS – 80% średniej wartości wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem premii i nadgodzin. Kosztem pozostaje konieczność zapewnienia zastępstwa, obciążenia innych pracowników dodatkowymi zajęciami, lub uruchomienie nadgodzin. Dodatkowo w trakcie zwolnienia chorobowego przyrasta urlop. Jeśli zwolnienie będzie się przeciągało, zmieniał się będzie kod choroby, to wymiar wygenerowanego świadczenia urlopowego może osiągnąć istotne wartości.

 

– Na „2” – chory może chodzić mogę podejmować dowolne czynności

MIT: Wskazanie chory może chodzić, nie jest tożsame z urlopem. Wskazanie to odnosi się do możliwości zapewnienia sobie podstawowych czynności bytowych, wyjścia do apteki, lekarza, czy też na rehabilitację. Należy dokładnie przemyśleć podejmowane czynności dodatkowe – może okazać się bowiem, że zostaną one uznane przez pracodawcę lub ZUS, jako forma podejmowania pracy lub też – tu po weryfikacji przez lekarza orzecznika – mogą zostać uznane za niezgodne z zaleceniami lekarskimi.

 

– „1” – chory musi leżeć – chory wcale nie musi leżeć

FAKT: Wskazanie „1” – chory musi leżeć – nie obliguje nas do zajmowania wyłącznie pozycji leżącej w łóżku. Dozwolone jest poruszanie się po miejscu zamieszkania. W szczególnych sytuacjach np. u osób samotnych pozostających w gospodarstwie domowym, dozwolone jest zapewnienie sobie koniecznych środków życiowych.

 

https://youtu.be/rb-y471EhS8

– Jeśli skrócę sobie okres zwolnienia, będzie to dobrze postrzegane przez pracodawcę

MIT: Powrót do pracy w trakcie trwania zwolnienia, może zostać potraktowany przez ZUS jako podejmowanie pracy zarobkowej na L4. Jeśli stan zdrowia pozwala na skrócenie czasu zwolnienia chorobowego, należy poprosić lekarza o stosowaną korektę druku. Jedynie lekarz prowadzący lub lekarz orzecznik mają prawo skrócić zwolnienie i zadecydować o powrocie do pracy.

 

– E-zwolnienie nie wymaga konieczności informowania pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy

MIT: Nadal jesteśmy zobowiązani do poinformowania wskazanej osoby o przyczynie naszej nieobecności, warto też sprawdzić wszystkie wpisane na E-ZLA dane – czas trwania, wskazanie lekarskie oraz ADRES. Od stycznia 2019 roku, adres na druku musi być tożsamy z faktycznym adresem pobytu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować zawieszeniem wypłaty wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

 


Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! – https://zamow.conperio.pl/

Kliknij i oceń