Miesięczny raport absencji chorobowej Conperio – styczeń 2019

Raport absencji chorobowej Conperio – raport zawiera najważniejsze wskaźniki dotyczące absencji chorobowej w polskich przedsiębiorstwach pochodzące z platformy Conperio Indeks, która uwzględnia dane z ponad 90 firm i regularnie rozrasta się o nowe podmioty działające w całej Polsce.

 

Zasięg terytorialny: Polska z wykluczeniem woj.: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego (styczeń 2019)

 

Głównie analizowane branże: automotive, przemysł ciężki, hutnictwo, przemysł lekki, produkcja spożywcza, logistyka (styczeń 2019)

 

Wielkości próby: około 88 tys. pracowników z ponad 90 firm (styczeń 2019)

 

Komentarz Mikołaja Zająca, prezesa Conperio:Obserwujemy sezonowy wzrost absencji w styczniu spowodowany epidemią grypy. Wartości absencji nie są jednak tak wysokie jak w roku ubiegłym w analogicznym okresie. Dodatkowym pozytywnym zjawiskiem, które obserwujemy jest też to, że lekarze w tym roku w trakcie epidemii grypy wystawili więcej zwolnień ze wskazaniem „1” – chory powinien leżeć, niż „2” – chory może chodzić, ograniczając tym samym rozprzestrzenianie się chorób.”

 

1.Średni czas trwania ZLA w miesiącu u wszystkich badanych podmiotów w zależności od wieku pracownika i wskazania lekarskiego (w dniach):

Wskazanie lekarskie 1–chory powinien leżeć 2–chory może chodzić 0opieka
Poniżej 29 lat 6 8 6,8
Poniżej 39 lat 5,8 7,9 5,1
Poniżej 49 lat 5,9 7,7 4,9
Poniżej 50 lat 5,5 7 0
Średnia 5,9 7,7 4,9

 

Średnia długość trwania zwolnienia lekarskiego u wszystkich badanych podmiotów to w przybliżeniu: 6,2 dnia.

2.Wartości współczynnika absencji chorobowej u wszystkich badanych podmiotów (%)

10,9% – Najwyższy

3,7% – Najniższy

5,51% – Średni

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

 

3.Wartość współczynnika absencji chorobowej w zależności od wielkości zatrudnienia (%)

Firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników – 5,2 %

Firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników – 7,0%

Wartość współczynnika absencji bez względu na wielkość firmy – 6,1%

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

 

4.Wartość współczynnika absencji chorobowej w poszczególnych gałęziach przemysłu (%)

– Produkcja spożywcza 6,4%

– Automotive – 5,7%

– Przemysł ciężki 5,6%

– Przemysł lekki 5,2%

– Logistyka – 8,1%

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

Kliknij i oceń