Najczęstsze przyczyny wpływające na wzrost zwolnień chorobowych

Porównując dwa identyczne zakłady, zatrudniające tę samą liczbę osób i produkujące zbliżone wyroby przy podobnym poziomie skomplikowania procesu produkcyjnego, rzadko otrzymujemy zbliżone wartości absencji chorobowej.

 

Z badań Conperio wynika, że na absencję ma wpływ szereg różnych czynników. Poniżej kilka z nich:

– wielkość przedsiębiorstwa – ogólną tendencją jest wzrost poziomu absencji chorobowej wraz z liczbą pracowników. Można temu zapobiec przez deanonimizację – pracę w mniejszych, 10‑12‑osobowych grupach przypisanych do lidera, obniżanie wskaźnika fluktuacji pracowników czy też stosowanie pracy tymczasowej wyłącznie tam, gdzie jest absolutnie niezbędna. Skuteczne są też grupy mieszane – składające się z pracowników z dłuższym stażem, którzy nie będą skłonni pozostawić kolegi z nadmiarowymi zadaniami.

 

Istotną rolę odgrywa proces właściwego wdrożenia pracownika do pracy – tak, żeby czuł, że wykonywane przez niego czynności mają sens, a jego postawy realny wpływ na osiągane rezultaty;

 

– brak możliwości identyfikacji z wytworzonym produktem – trudno zidentyfikować się z prostymi czynnościami produkcyjnymi, trudniej też czerpać satysfakcję, ze zrealizowanych zadań. Stąd większa skłonność do absencji chorobowej wśród niewyspecjalizowanych pracowników produkcji. Wysiłki osób organizujących pracę powinny skupiać się na możliwości zaprezentowania udziału jednostki w całości procesu wytwórczego, wyszukaniu silnych stron naszych pracowników i stworzenie poczucia, że praca jednostki ma realne przełożenie na osiągane rezultaty. Z pomocą przychodzą rozwiązania wizualne i docenianie wysiłku poszczególnych osób;

 

– lokalizacja geograficzna – w województwach z silnie rozwiniętymi ośrodkami produkcyjnymi w naturalny sposób zwiększona jest ilość miejsc pracy. Jeśli nasz pracownik uzna, że oferowane warunki pracy (i tu bardzo istotne – właśnie warunki, a niekoniecznie wynagrodzenie) są lepsze w innym zakładzie, jego poziom zaangażowania i chęci do pracy istotnie spadnie – będzie się to wiązało również ze zwiększoną absencją chorobową. Dużą rolę w zapobieganiu temu zjawisku mają wspominane powyżej działania, które sprowadzają się do tego, żeby pracownik czuł się w swojej pracy rozpoznawalny, adekwatnie chwalony za osiągane rezultaty, prawidłowo wdrożony i przeszkolony;

 

– poziom wiedzy bezpośrednich przełożonych – to oni mają największy wpływ na postrzeganie pracodawcy. Jednocześnie mają też najtrudniejsze zadanie – z jednej strony mają realizować cele stawiane przez biznes, z drugiej pozostać kolegą swoich pracowników. Z prowadzonych wśród przełożonych ankiet wynika, że stanowcza większość z nich nie otrzymuje właściwego przeszkolenia do skutecznego realizowania swoich zadań. Jedna z bardzo dużych obsługiwanych przez Conperio firm prowadzi szkołę team leaderów. Cykl szkoleniowy trwa dwa lata, a poszczególne etapy szkolenia kończą się egzaminami. Tematyka obejmuje nie tylko zagadnienia techniczne i wybrane elementy prawa pracy, ale koncentruje się też na elementach miękkich pracy z ludźmi. Dobrym uzupełnieniem takich szkoleń jest skorzystanie ze specjalistycznej wiedzy w zakresie na przykład rozmów poabsencyjnych i korygujących czy też sposób adresowania problemów z nieobecnościami pracowników.

 

Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! – https://zamow.conperio.pl/

Kliknij i oceń