Rozmowy poabsencyjne i korygujące – sprawdź, jak rozmawiać z pracownikami.

Wśród działań które może podjąć pracodawca, aby zarządzać absencją w swoim przedsiębiorstwie znajdują się rozmowy poabsencyjne i korygujące.

Warto je prowadzić z kilku względów – po pierwsze, dajemy czytelny sygnał o naszym zainteresowaniu. Szczere zainteresowanie ze strony pracodawcy, pozwala pomóc w trudnych sytuacjach – utrudniony dostęp do leczenia, wysokie koszty, problemy natury logistycznej. Jeśli mamy możliwość zaangażować się w tego rodzaju pomoc, to szczerze do tego zachęcam.

 

W przypadku zwolnień które rodzą pytania o zasadność i dodatkowo mamy podejrzenia co do sposobu ich wykorzystania, możemy w ten sposób zwrócić uwagę na zaobserwowane nieprawidłowości.

 

Istotną kwestią, jest zabranie głosu. Zazwyczaj zgoda oznacza milczenie, co w przypadku zauważalnych problemów z absencją, nie jest najlepszą postawą.

 

W przypadku rozmów poabsencyjnych ważne jest, aby prowadziła ją osobą, na której spoczywa własność tego procesu. W dużych firmach utarło się, że jest to dział HR. W naszej ocenie, skuteczniejsze są rozmowy w oparciu o osoby, do których faktycznie należy proces – bezpośrednich przełożonych. To oni mają największy wpływ na kształtowanie się relacji w grupie, nastawienie, czy też zaangażowanie w pracę. Własność problemu absencji powinna leżeć po stronie przełożonego, to on spędza z naszymi pracownikami najwięcej czasu i najlepiej ich zna. Dział HR powinien działać jako ewentualny doradca, źródło odpowiednich narzędzi i rozliczania procesu. Każdy sensownie wdrożony proces, powinien mieć punkt w którym można zbadać jego jakość, stąd potrzeba weryfikacji sposobu prowadzenia rozmów -rozliczenia procesu.

 

Ważną kwestią są kryteria prowadzenia rozmów poabsencyjnych – nie warto prowadzić ich dla całości absencji w firmie, powinno być to działanie realizowane w oparciu o wytyczone wcześniej progi i analizę nieobecności.

 

Rozmowy korygujące są wyeskalowaną formą prowadzenia rozmowy poabsencyjnej – stosujemy je wtedy, kiedy w trakcie kontroli zwolnienia doszło do naruszeń, pojawiły się nieusprawiedliwione nieobecności, lub inne niepożądane zachowania. Są one prowadzone w sposób indywidualnie dobierany do danego pracownika i problemu.

 

Ze względu na prowadzone w zakresie rozmów poabsencyjnych i korygujących szkolenia, posiadamy szerokie doświadczenie i wypracowany model, zapraszamy do współpracy.

 

Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! -> https://zamow.conperio.pl/
Kliknij i oceń