Sprawdzone sposoby na identyfikowanie problemów z absencją

Analizując dane dotyczące absencji chorobowej, warto zwrócić uwagę na zmianę zachowań naszych pracowników. 

Najprostszym sposobem na rozpoczęcie analizy jest nałożenie siatki absencji na kalendarz.

 

 

Zwolnienia można przeanalizować po zakresach dat – czy mamy powtarzające się zwolnienia mostkujące okresy tzw. długich weekendów? Czy mamy wzrost absencji w okresie wakacyjnym? Czy w święta pojawiają się zwolnienia „bigosowe” https://open.spotify.com/episode/4ABLx4vHo4sIPSNxua5EFD(z powodu konieczności przygotowania się do zbliżających się świąt)? Podejrzane są zwolnienia realizowane cyklicznie, np. co 2 miesiące w określonym momencie miesiąca.

 

W trakcie analizy zwolnień dla naszych klientów, korzystamy z autorskiej metody – klasyfikator Conperio. Jednym z kryteriów scoringu są właśnie powtarzalności oraz cykliczność zwolnień. Analizujemy również nasilenie absencji w związku z długimi weekendami oraz świętami.

 

Ogólną zasadą jest wzrost absencji w pierwszym i czwartym kwartale roku z naciskiem na zwiększenie ilości zwolnień typu „1” – chory powinien leżeć – ze względu na sezon grypowy. 

 

Ważnym kryterium jest weryfikacja częstotliwości występowania lekarzy, a więc czy powtarzalność zwolnień od danego specjalisty zbiega się z wykrywanymi w trakcie trwania zwolnień naruszeniami. Od tej zasady są wyjątki – w niedużych miejscowościach lub w przypadku lekarzy przyzakładowych większość zwolnień będzie wystawiana przez tego samego lekarza.

 

Innym przykładem zwolnień chorobowych są działania odwetowe, gdy np. pracownik nie zgadza się ze zmianą stanowiska, odmową urlopu w wybranym okresie lub innymi decyzjami przełożonych. Zdarza się, że działaniem odwetowym w takim przypadku są przedłużające się zwolnienia. Warto zapytać przełożonego czy wystąpiły tego rodzaju okoliczności.

 

Najbardziej obiektywnymi kryteriami analizy absencji chorobowej są kryteria liczbowo-matematyczne i stojąca za nimi logika. W naszej praktyce spotykaliśmy się z nieuzasadnionymi podejrzeniami o łamanie postanowień zwolnień lekarskich – zdarzało nam się prowadzić weryfikacje u osób, których zasadność zwolnienia nie budziła żadnych zastrzeżeń. 

 

Każde zwolnienie powinno być traktowane indywidualnie z uwzględnieniem szczególnej sytuacji danego pracownika. Ewentualne wątpliwości można rozwiać korzystając z usług kontroli zwolnień.

https://youtu.be/mSykEfpB94s

Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! -> https://zamow.conperio.pl/
Kliknij i oceń