Wdrażanie nowego pracownika​ a absencja chorobowa

Jednym z czynników, które analizujemy w firmach podczas audytów, jest skłonność do absencji chorobowej w kontekście wieku oraz stażu pracy pracowników. Okazuje się, że najczęściej chorujący są ludzie młodzi, rozpoczynający pracę zawodową. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Przykładem, któremu dziś się przyjrzymy, jest całkowita zmiana środowiska i obowiązujących reguł.

 

 

Rozpoczęcie pracy zawodowej to wdrożenie się w rutynę nowego miejsca i obowiązujących w nim zasad. Pracownik stawia czoła określonym oczekiwaniom co do dyspozycyjności czasowej, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerw czy chociażby korzystania z telefonu.

 

Z reguły proces onboardingu jest traktowany po macoszemu. Wieloletnia praca w jednym miejscu powoduje, że część wdrożeniową pomijamy, traktując ją jako zupełnie oczywistą. Aby zrobić to prawidłowo, musimy niejako wczuć się w rolę osoby, która po raz pierwszy przekracza bramy naszej firmy, a także po raz pierwszy ma styczność z regułami obowiązującymi w pracy jako takiej.

 

Upewnijmy się, że poza wymogami formalnymi, wynikającymi z prawa pracy, wytłumaczymy nowemu pracownikowi: gdzie znajduje się jego szafka, kogo może poprosić o nowe ubranie robocze, jakie obowiązują zasady dotyczące przerw na papierosa i korzystania z telefonu, czy i gdzie mamy stołówkę, w jaki sposób odbywają się przerwy w trakcie pracy, gdzie znajdują się toalety, kto będzie bezpośrednim przełożonym, kto może udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania. Delikatną kwestią są zawsze tematy świadczeń i wypłat, premii, nadgodzin i innych spraw finansowych. Jeśli zależy nam na ewentualnym motywacyjnym charakterze premii, musimy BARDZO dokładnie wytłumaczyć jej kryteria, wysokość i termin, w którym jest wypłacana.

 

Z ankiet prowadzonych w trakcie audytów wynika, że jeśli nie potrafimy wytłumaczyć premii w trzech zdaniach, jest małe prawdopodobieństwo zrozumienia jej kryteriów przez pracownika.

 

Sugestie pozyskiwane w trakcie kontroli zwolnień chorobowych często dotyczą sposobu szkolenia. Pracownicy oddelegowani do wdrożenia nowego pracownika często traktują to jako karę – tracą możliwość wypracowania norm, muszą angażować się w dodatkowe zajęcia, za które nie są wynagradzani. W oczywisty sposób cierpi na tym jakość procesu wdrożenia i szkolenia. W praktyce nasi klienci radzą sobie z tym problemem na dwa sposoby – przy wysokiej rotacji i dużym zatrudnieniu tworzą stanowisko specjalisty do spraw wdrożenia – trenera. Jest to najczęściej komunikatywny pracownik z odpowiednio długim stażem pracy, odpowiedzialny za całość procesu wdrożenia. W przypadku mniejszych organizacji, osoba prowadząca szkolenia otrzymuje specjalne świadczenie dodatkowe, kompensujące czas poświęcony na wdrażanie nowego pracownika.

 

Reasumując – jeśli człowiek, który przyszedł do Ciebie do pracy, został rzucony na głęboką wodę, pozostaje anonimowy, nie ma możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania zarówno bezpośrednio i pośrednio związane z pracą, a także nie został DOKŁADNIE przeszkolony z zakresu swoich obowiązków roboczych, po prostu nie będzie pracował efektywnie. Dodatkowo, negatywny feedback spowoduje niezadowolenie i rozczarowanie, w konsekwencji doprowadzając do całkowitej utraty entuzjazmu i chęci do pracy. To z kolei może prowadzić do unikania pracy za wszelką cenę, czyli podwyższonej absencji chorobowej.

 

Jeśli chcesz przekonać się czy Twój poziom absencji odbiega od normy, i na wpływa na niego proces wdrażania – zamów audyt Conperio.


 

Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! – https://zamow.conperio.pl/

Kliknij i oceń