Branża spożywcza prześwietla nieuczciwe zwolnienia lekarskie

Kolejne przedsiębiorstwa z branży spożywczej decydują się na usprawnienie systemu zarządzania absencją chorobową i podejmują współpracę z firmą konsultingową Conperio. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu doradztwa oraz sposobów prowadzenia polityki kadrowej, eksperci Conperio obniżają wskaźnik absencji chorobowej w przedsiębiorstwach od kilku do nawet 70%.

 

Conperio to najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Współpracuje z przedsiębiorstwami działającymi w wielu branżach. Jak wynika z zebranych przez nią danych, problem wykorzystywania nieuczciwych zwolnień lekarskich jest szczególnie widoczny w dużych zakładach produkcyjnych prowadzących zmianowy system pracy i cechujących się zhierarchizowaną strukturą zatrudnienia. To może tłumaczyć wzrastające zainteresowanie firm z branży spożywczej monitorowaniem absencji chorobowej.

 

Usługi oferowane przez Conperio krajowym i zagranicznym klientom stanowią kompleksowy projekt zmierzający do trwałego obniżenia liczby absencji chorobowych. Pierwszą z oferowanych usług jest Conperio Indeks – katalog utworzony na bazie gromadzonych przez wiele lat informacji i danych, pozwalający porównywać sytuację w danej firmie do innych podmiotów gospodarczych.

 

Jak wskazują dane z Conperio Indeks, wartość współczynnika absencji chorobowej w firmach z branży spożywczej wynosi 6,79%[1] (za I półrocze 2018). Zaś średnia długość trwania zwolnień chorobowych w tej branży w I półroczu 2018 r. jest bardzo zróżnicowana i waha się od 8,5 do 16,6 dnia na pracownika (średnia dla wszystkich podmiotów ujętych w Conperio Indeks to 10,2 dnia). To wartości dosyć wysokie, co może oznaczać, że coraz więcej przedsiębiorstw z tego segmentu rynku będzie się decydować na planowe, profesjonalne zajęcie się tym problemem.

 

Conperio Audyt to z kolei spersonalizowana usługa, w ramach której dokonywana jest pełna analiza absencji chorobowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia ona zarówno czynniki mikro-, jak i makroekonomiczne, takie jak: średnia wieku pracowników, rotacja, specjalizacja produkcji etc. To kompleksowe badanie absencji pozwala na wyciągnięcie kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wniosków i przedstawienie propozycji działań naprawczych.

 

Conperio Kontrola jest natomiast najbardziej zaawansowaną i kompletną usługą polegającą na działaniach terenowych prowadzonych przez zespół wykwalifikowanych specjalistów. Ich zadanie polega na weryfikacji, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownicy nie podejmują się dodatkowej pracy lub nie wykorzystują zwolnienia w inny niezgody z jego przeznaczeniem sposób. Kluczowe przy tego typu działaniach jest staranne przestrzeganie standardów etycznych.

 

Dodatkowo firma Conperio oferuje pakiet szkoleń z zakresu absencji chorobowej, co może być punktem zwrotnym w polityce zarządzania kapitałem ludzkim w firmie i zaowocować realnymi oszczędnościami w jej budżecie. Absencja w zakładach pracy ma różne oblicza i sposobem na skuteczne działania jest ich indywidualizacja oraz zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów będących przyczyną tego zjawiska.

 

Cieszę się, że udało nam się zdobyć zaufanie tego segmentu rynku. Liczba naszych klientów przekracza już setkę. Świadczy to o tym, że świadomość pracodawców związana z zarządzaniem absencją chorobową jest coraz większa. Rozumieją oni, że nasza praca przynosi wymierne korzyści zarówno kadrze zarządzającej, jak i pozostałym pracownikom firmy – podsumowuje prezes Conperio, Mikołaj Zając.

[1] liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy * przeciętna liczba pracowników

czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika

 

Wykres 1.

Poniższy wykres prezentuje porównanie wskaźnika absencji chorobowej wg. danych ZUS ze wskaźnikiem absencji u klienta z branży spożywczej. Wskaźnik absencji został oszacowany na podstawie analizy przyrostu dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim (statystyka publikowana przez ZUS) w odniesieniu do ilości Pracowników aktywnych zawodowo.

 

Kliknij i oceń