(Polski) Branża spożywcza prześwietla nieuczciwe zwolnienia lekarskie

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Kolejne przedsiębiorstwa z branży spożywczej decydują się na usprawnienie systemu zarządzania absencją chorobową i podejmują współpracę z firmą konsultingową Conperio. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu doradztwa oraz sposobów prowadzenia polityki kadrowej, eksperci Conperio obniżają wskaźnik absencji chorobowej w przedsiębiorstwach od kilku do nawet 70%.

Conperio to najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Współpracuje z przedsiębiorstwami działającymi w wielu branżach. Jak wynika z zebranych przez nią danych, problem wykorzystywania nieuczciwych zwolnień lekarskich jest szczególnie widoczny w dużych zakładach produkcyjnych prowadzących zmianowy system pracy i cechujących się zhierarchizowaną strukturą zatrudnienia. To może tłumaczyć wzrastające zainteresowanie firm z branży spożywczej monitorowaniem absencji chorobowej.

Usługi oferowane przez Conperio krajowym i zagranicznym klientom stanowią kompleksowy projekt zmierzający do trwałego obniżenia liczby absencji chorobowych. Pierwszą z oferowanych usług jest Conperio Indeks – katalog utworzony na bazie gromadzonych przez wiele lat informacji i danych, pozwalający porównywać sytuację w danej firmie do innych podmiotów gospodarczych.

Jak wskazują dane z Conperio Indeks, wartość współczynnika absencji chorobowej w firmach z branży spożywczej wynosi 6,79%[1] (za I półrocze 2018). Zaś średnia długość trwania zwolnień chorobowych w tej branży w I półroczu 2018 r. jest bardzo zróżnicowana i waha się od 8,5 do 16,6 dnia na pracownika (średnia dla wszystkich podmiotów ujętych w Conperio Indeks to 10,2 dnia). To wartości dosyć wysokie, co może oznaczać, że coraz więcej przedsiębiorstw z tego segmentu rynku będzie się decydować na planowe, profesjonalne zajęcie się tym problemem.

Conperio Audyt to z kolei spersonalizowana usługa, w ramach której dokonywana jest pełna analiza absencji chorobowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia ona zarówno czynniki mikro-, jak i makroekonomiczne, takie jak: średnia wieku pracowników, rotacja, specjalizacja produkcji etc. To kompleksowe badanie absencji pozwala na wyciągnięcie kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wniosków i przedstawienie propozycji działań naprawczych.

Conperio Kontrola jest natomiast najbardziej zaawansowaną i kompletną usługą polegającą na działaniach terenowych prowadzonych przez zespół wykwalifikowanych specjalistów. Ich zadanie polega na weryfikacji, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownicy nie podejmują się dodatkowej pracy lub nie wykorzystują zwolnienia w inny niezgody z jego przeznaczeniem sposób. Kluczowe przy tego typu działaniach jest staranne przestrzeganie standardów etycznych.

Dodatkowo firma Conperio oferuje pakiet szkoleń z zakresu absencji chorobowej, co może być punktem zwrotnym w polityce zarządzania kapitałem ludzkim w firmie i zaowocować realnymi oszczędnościami w jej budżecie. Absencja w zakładach pracy ma różne oblicza i sposobem na skuteczne działania jest ich indywidualizacja oraz zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów będących przyczyną tego zjawiska.

Cieszę się, że udało nam się zdobyć zaufanie tego segmentu rynku. Liczba naszych klientów przekracza już setkę. Świadczy to o tym, że świadomość pracodawców związana z zarządzaniem absencją chorobową jest coraz większa. Rozumieją oni, że nasza praca przynosi wymierne korzyści zarówno kadrze zarządzającej, jak i pozostałym pracownikom firmy – podsumowuje prezes Conperio, Mikołaj Zając.

[1] liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy * przeciętna liczba pracowników

czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika

Wykres 1.

Poniższy wykres prezentuje porównanie wskaźnika absencji chorobowej wg. danych ZUS ze wskaźnikiem absencji u klienta z branży spożywczej. Wskaźnik absencji został oszacowany na podstawie analizy przyrostu dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim (statystyka publikowana przez ZUS) w odniesieniu do ilości Pracowników aktywnych zawodowo.