Przeprowadziłem kontrolę – co dalej?

Wielu pracodawców po przeprowadzonej kontroli zastanawia się, jak uporządkować pozyskaną wiedzę oraz jak ją wykorzystać w dalszych krokach.

 

Wiele zależy od wyniku kontroli. Całość procesu kontroli, w tym postępowanie po jej zakończeniu, powinno być zaprojektowane na etapie wdrażania tego działania w organizacji np. w ramach polityki absencji lub procedur wewnętrznych, które muszą być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Należy uwzględnić również, że zarządzanie absencją chorobową powinno obejmować zestaw działań. Jednym z nich jest wprowadzenie rozmów poabsencyjnych oraz korygujących, które są dobrym zakończeniem procesu kontroli zwolnień.

 

 

Przed wdrożeniem procesu kontroli każda firma powinna ustalić sposób pomiaru efektywności prowadzonych kontroli. Wiele podmiotów jako taki wybiera spadek wskaźnika absencji, co jest błędem. Efektywność kontroli powinno się mierzyć w odniesieniu do ich wyników, ponieważ w ich efekcie maleje szara strefa absencji oraz absencja zawodowa. Możemy mieć więc sytuację, w której pracodawca prowadzi kontrole, jednak wskaźnik absencji nie spada z powodu wzrostu ilości zwolnień zasadnych (np. sezon grypy).

 

Dobrą praktyką jest prowadzenie okresowego audytu absencji np. raz w roku, który  szczegółowo wykaże, czy prowadzone działania były skuteczne i czy były prowadzone we właściwy sposób.

 

Należy również pamiętać, że w przypadku kontroli zakończonych stwierdzeniem nieprawidłowości, zgodnie z przepisami prawa pracownik traci prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za cały okres kontrolowanego zwolnienia lekarskiego. Sankcja ta jest dość dotkliwa, jednak wyciąganie konsekwencji w przypadkach ewidentnych naruszeń jest niezbędne dla zachowania skuteczności prowadzonych kontroli.


Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! – https://zamow.conperio.pl/

Kliknij i oceń