Szkolenia dotyczące absencji chorobowej dla firm

Nieobecności w pracy, usprawiedliwione czy nie, dezorganizują grafik i redukują rzeczywisty czas pracy. Ma to, rzecz jasna, negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy. Jednym z rozwiązań tego problemu są dedykowane biznesowi szkolenia w zakresie radzenia sobie ze zwolnieniami chorobowymi. W ich trakcie przedstawiciele kadry zarządzającej i działów HR przedsiębiorstw dowiadują się, jakie wnioski płyną z badań dotyczących absencji zgromadzonych w ogólnopolskim indeksie absencji chorobowej oraz z doświadczeń innych firm na rynku.

 

Przyczyny powstawania i rodzaje absencji

Przyczyny występowania i zwiększana się poziomu absencji chorobowej bywają różne, można do nich zaliczyć niedogodne warunki pracy (np. niskie zarobki lub warunki sprzyjające częstym chorobom), złą organizację i słabą motywację pracowników czy też dążenia do otrzymania dodatkowego czasu na odpoczynek.

Doświadczenie zajmującej się audytem zwolnień chorobowych firmy Conperio pozwoliło na określenie trzech podstawowych rodzajów absencji:
1. Absencja „naturalna” – powodowana faktyczną chorobą;
2. Absencja „szara” – jej przyczyną jest brak świadomego zarządzania procesami absencji;
3. Absencja „zawodowa” („patologiczna”) – generowana przez osoby niezainteresowane podejmowaniem czynności zawodowych, które pozostają maksymalnie długo na zwolnieniach chorobowych;

Każdy rodzaj absencji ma inną specyfikę i należy mu przedkładać inne środki zaradcze. W trakcie wieloletniej pracy nad zjawiskiem absencji i tworzeniem platformy do jej mierzenia pozwalającej na uzyskanie uniwersalnych wskaźników dla różnych firm, zdobyliśmy wiedzę, którą chcemy się dzielić z biznesem. Organizujemy szkolenia dla firm, w trakcie których przedstawiamy sposoby mierzenia i redukowania absencji oraz dzielimy się przykładami dobrych praktyk, co pozwala firmom efektywnie radzić sobie z tym problemem. – tłumaczy Mikołaj Zając z firmy Conperio, pomysłodawca i twórca ogólnopolskiego indeksu absencji chorobowej.

 

Punkt odniesienia
Czy ten problem dotyczy naszej firmy? To kwestia, z którą borykają się prezesi i zarządzający wieloma działami HR. Dzieje się tak, ponieważ nie są oni w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy ilość zwolnień w ich firmie jest zawyżona w porównaniu do innych przedsiębiorstw podobnej wielkości z branży albo regionu. Narzędziem pozwalającym znaleźć punkt odniesienia jest ogólnopolski indeks absencji chorobowej, który jako jedyny w kraju zawiera rzetelne wskaźniki absencji, wyliczane każdorazowo dla każdej firmy na podstawie przekazanych przez nią danych źródłowych. Przekazywane dane są anonimowe i zostają obliczane w jednolity sposób dla wszystkich podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości zatrudnienia.

 

Profilaktyka
Zawsze lepiej przeciwdziałać problemowi, niż mierzyć się z jego konsekwencjami. Dlatego warto wdrożyć pewne uniwersalne rozwiązania, które już na początku pozwolą położyć fundament pod przyszłe działania naprawcze związane z problemem absencji. Mowa tu o zadbaniu o utożsamianie się pracownika z firmą, skróceniu dystansu pomiędzy managementem a kadrą, czy właściwe procedury zatrudniania, aby poprzez dokładne poznanie kandydatów wyeliminować absencję „patologiczną”.

 

Działania zaawansowane
Kolejne, bardziej zaawansowane działania, to m.in. różnego rodzaju szkolenia dla kadr. Mogą to być np. szkolenia prozdrowotne, w trakcie których pracownicy poznają specyfikę BHP danego miejsca pracy, co wpływa na zmniejszenie absencji „naturalnej”. W dużych zakładach przemysłowych wiedza na temat stosowania właściwych środków dezynfekujących lub odzieży ochronnej jest bardzo znacząca.

Metodą walki z absencją „szarą” są specjalne systemy przyznawania premii dopasowane do wielkości danego przedsiębiorstwa oraz systemy wynagrodzeń, w których największe znaczenie ma staż i rodzaj wykonywanej pracy. Odpowiednie zabiegi wprowadzone na tym polu mogą przyczynić się do skutecznej redukcji nieuczciwych zwolnień L4.

 

Wymiana dobrych praktyk
Firmy mogą znaleźć właściwy kierunek dla działań zapobiegających absencji na własnym gruncie, również poprzez analizę case study z przykładami radzenia sobie z tym problemem w innych firmach. Pozwala to przewidywać pewne scenariusze postepowania i nie doprowadzać do powielania błędów, na których polegli już inni.
Decyzja o przeprowadzeniu szkoleń z zakresu absencji chorobowej może być punktem zwrotnym w polityce zarzadzania kapitałem ludzkim w firmie i znaczącym krokiem w kierunku wymiernych oszczędności dla firmy.

Kliknij i oceń