Wskaźniki efektywności​ – jak badać skuteczność kontroli zwolnień chorobowych?

W jaki sposób zbadać skuteczność podejmowanych działań polegających na kontroli zwolnień chorobowych?

 

Jeśli w trakcie audytu prawidłowo oszacowaliśmy udział absencji szarej (opcjonalnej, związanej z możliwością pójścia na chorobowe, a nie faktyczną chorobą), oraz zawodowej (osoby żyjące z „L4”), to najlepszym wskaźnikiem będzie obserwowanie spadku udziału takich zwolnień.

 

Najbardziej oczywistym wskaźnikiem jest poziom absencji chorobowej – upewnijmy się przy tym, że absencja liczona jest w spójny sposób i nieoptymalizowana pod target.

 

Absencja nie spada w sposób liniowy – część zwolnień jest zasadna i dotyczy osób chorych, w związku z tym spodziewanym trendem są okresowe wzrosty. Efektywnym sposobem mierzenia absencji jest odnoszenie się do jej poziomów z lat poprzednich oraz „benchmarkowanie” względem grupy o podobnych parametrach wejściowych i tym samym systemie liczenia poziomu absencji – co zresztą realizujemy w indeksie absencji Conperio.

 

Warto sprawdzić, jak zmieniła się liczba zwolnień długotrwałych – za takie przyjmujemy zwolnienia trwające powyżej 33 dni. Zdarza się, że w tej grupie po wdrożeniu kontroli pojawiają się prośby o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wygodny sposób otrzymywania wynagrodzenia przestaje być bezpieczny, zwłaszcza jeśli pozostający na zwolnieniu podejmuje inną pracę.

 

Kolejnym wskaźnikiem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, jest średnia długość trwania zwolnienia chorobowego. Po rozpoczęciu kontroli zauważamy z reguły jej spadek, jednak średnia powinna mieścić się w pewnym przedziale. Zbyt niska średnia informuje o pojawiającym się problemie związanym z przewagą zwolnień najkrótszych – do 5 dni.

 

Pozytywnym syndromem będzie wzrost liczby zwolnień ze wskazaniem „1” – chory musi leżeć. Oznacza on, że w naszym miksie absencji chorobowych spadł udział liczby zwolnień ze wskazaniem „2” – chory może chodzić.

 

Efektywność kontroli widoczna jest również w jej wynikach, kiedy to spada odsetek osób nieobecnych w domach, podających błędne adresy na zwolnieniach lekarskich oraz zdecydowanie zauważalna jest redukcja liczby kontroli zakończonych naruszeniem np. wykonywaniem innej pracy. Zmieniająca się statystyka wyników kontroli pokazuje nam, że pracownicy uczą się odpowiednich zachowań aprobowanych przez pracodawcę.


Za chorobą pracownika zawsze idzie spadek odporności w firmie. Głównymi dolegliwościami, których doświadcza Twój biznes, stają się zmniejszona efektywność i wydatki na doraźne leki w postaci zastępstw. Przyda Ci się zastrzyk dobrych praktyk i recepta na zdrowe zasady! Zleć nam pojedynczą weryfikację zwolnienia lekarskiego i dowiedz się więcej o absencjach swoich pracowników! – https://zamow.conperio.pl/

Kliknij i oceń