Wdrażanie nowego pracownika​ a absencja chorobowa

Jednym z czynników, które analizujemy w firmach podczas audytów, jest skłonność do absencji chorobowej w kontekście wieku oraz stażu pracy pracowników. Okazuje się, że najczęściej chorujący są ludzie młodzi, rozpoczynający pracę zawodową. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Przykładem, któremu dziś się przyjrzymy, jest całkowita zmiana środowiska i obowiązujących reguł.     Rozpoczęcie pracy zawodowej […]

Dowiedz się więcej

10 zasad profesjonalnej kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich

Najprostszym sposobem potwierdzenia zasadności zwolnienia chorobowego jest przeprowadzenie jego kontroli. Conperio przeprowadza około 30 000 takich weryfikacji rocznie, co stanowi 10% wolumenu realizowanego przez ZUS. Na prowadzenie weryfikacji zwolnienia chorobowego pozwalają przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień […]

Dowiedz się więcej

Jak mierzyć absencję chorobą? Wskaźnik bradforda

Przeprowadzone przez Conperio audyty w latach 2017-2021 wykazały, że przedsiębiorstwa stosują metody pomiaru wskaźników absencji, których nie rozumieją, nie są one dobrze zdefiniowane, dodatkowo ulegają zmianie, co powoduje porównywanie danych liczonych innymi metodami. To samo tyczy się wyznaczania targetów poziomu absencji. Całokształt błędów popełnianych przez organizacje przekłada się na różnice w pomiarach w zależności od […]

Dowiedz się więcej

Jakie są typy absencji chorobowej?

Żeby zmierzyć się z tematyką absencji chorobowej, należy najpierw zrozumieć naturę samego zjawiska absencji. Zasadniczo absencję możemy podzielić na trzy obszary.   ABSENCJA NATURALNA Absencja chorobowa zawsze będzie występowała – wszyscy jesteśmy podatni na choroby, urazy, przeziębienia itd. Za naturalną absencję uznajemy zjawisko obiektywnie związane z faktycznymi stanami chorobowymi. Za środowiska o krzywej absencji pokrywającą […]

Dowiedz się więcej

Kontrola zwolnień chorobowych – pierwsze kroki.

Chyba każdy pracodawca, widząc spływający nowy druk zwolnienia E-ZLA, ma moment zastanowienia – czy jest ono wykorzystywane prawidłowo? Zwłaszcza, że nieplanowana nieobecność pracownika w pracy, ciągnie za sobą szereg konsekwencji – ktoś musi tą pracę zrealizować. Pół biedy, jeśli mamy załogę o szerokich kompetencjach i są w stanie okazjonalnie zastąpić brakującego człowieka. Problem zaczyna się […]

Dowiedz się więcej

Wyłapać „czarne owce” – kontrole pracowników na home office

Pandemia koronawirusa spowodowała, iż wiele firm zmieniło model swojej działalności i funkcjonuje dzięki pracy pracowników na home office. Ustawa z 2 marca 2020 r. o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 mówi, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza biurem, a pracownik ma obowiązek polecenie to wykonać. Rozporządzenie nie reguluje jednak w sposób jednoznaczny kontroli pracownika […]

Dowiedz się więcej

„L4” potęgują kłopoty małych przedsiębiorstw

Pandemia Covid-19 to nie tylko stan zagrożenia zdrowia publicznego. To także kryzys gospodarczy, który wyjątkowo mocno uderza w małe i średnie przedsiębiorstwa, a szczególnie boleśnie odczuli go pracodawcy zatrudniający do 20-30 osób. Nieobecność każdego pracownika jest w takich przedsiębiorstwach szczególnie odczuwalna. Dlatego wśród ich właścicieli ogromnie wzrosło zainteresowanie kontrolą pojedynczych zwolnień chorobowych.   Przedsiębiorcy zmagają […]

Dowiedz się więcej

Audyt przeciwepidemiczny w firmach

Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność wprowadzenia szeregu zmian w zakresie BHP w zakładach pracy. Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia dodatkowych środków ochrony osobistej oraz zorganizowania pracy w sposób pozwalający na zachowanie dystansu społecznego. Celem audytu przeciwepidemicznego jest zbadanie stopnia bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa oraz wskazanie punktów krytycznych w celu poprawy ochrony pracowników, a co za tym idzie […]

Dowiedz się więcej

Wakacje na „L4” ubocznym skutkiem pandemii

W pierwszych miesiącach trwania pandemii wielu Polaków nie wykorzystało urlopów, dlatego w drugiej części roku będą chcieli to nadrobić. Z tego powodu w firmach może zabraknąć rąk do pracy. Pracodawcy, z których znaczna większość wciąż stara się wyjść z kryzysu spowodowanego koronawirusem, nie będą chcieli udzielić podwładnym zgody na urlopy. Wielu zatrudnionych, którzy nie dostaną […]

Dowiedz się więcej

Epidemia lewych L4 w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa spowodowała lawinowy wzrost poziomu absencji chorobowej w polskich firmach od marca do maja br. Dane Conperio, największej krajowej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowej wykazują, że pracownicy wykorzystywali w tym czasie koniunkturę na zwolnienia chorobowe i w rekordowym wymiarze przebywali na L4 mimo, że faktycznie nie byli chorzy. Znaczący wzrost naruszeń zwolnień […]

Dowiedz się więcej