BAROMETR ABSENCJI CHOROBOWEJ ZA 2023 ROK W PERSPEKTYWIE CONPERIO

Absencja stanowi istotny obszar zarządzania personelem mający wpływ nie tylko na efektywność pracy, ale także na koszty ponoszone przez firmy czy klimat organizacyjny. Absencja w miejscu pracy to sytuacja, gdy pracownik nie pojawia się w przedsiębiorstwie w czasie ustalonym w umowie o pracę. Obejmować może zarówno nieobecności całkowite, jak i częściowe (np. spóźnienia). Może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak urlop, sprawy osobiste, zobowiązania rodzinne, czy też zwolnienie lekarskie.

 

W kontekście analizy absencji możemy dokonać podziału na dwie główne kategorie: planowaną oraz nieplanowaną, przy czym każda z tych kategorii może być dodatkowo klasyfikowana jako dobrowolna lub niedobrowolna. Absencje planowane są sytuacjami, w których pracodawca zostaje wcześniej poinformowany o nieobecności pracownika. Ta wcześniejsza informacja umożliwia pracodawcy odpowiednie przygotowanie się do tej sytuacji, na przykład poprzez organizację zastępstwa lub dostosowanie struktury pracy. Natomiast kwestia dobrowolności lub niedobrowolności absencji odnosi się do stopnia, w jakim pracownik może kontrolować swoją obecność w pracy. Absencję uznaje się za niedobrowolną, gdy jej przyczyną są czynniki poza kontrolą pracownika. Z kolei absencja jest klasyfikowana jako dobrowolna, gdy pracownik ma swobodę w podjęciu decyzji, czy przyjść do pracy, czy też pozostać w domu.

 

Absencja chorobowa stanowi istotny element całkowitej absencji w miejscu pracy, będący wynikiem różnych czynników, w tym problemów zdrowotnych pracowników jak i ich najbliższych oraz warunków pracy, w tym także stresu związanego z pracą. Jest to kategoria absencji, która obejmuje nieobecności pracowników z powodu chorób fizycznych, psychicznych oraz innych stanów zdrowotnych, uniemożliwiających im wykonywanie obowiązków zawodowych.

 

Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane obejmują przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy odnotowane wśród klientów współpracujących z firmą doradczą Conperio w 2023 roku. Analiza absencji chorobowej oprócz wartości diagnostycznej, ma również na celu zwrócenie uwagi na aspekt związany z nieprawidłowym korzystaniem z czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

 

TUTAJ

możesz pobrać Barometr Conperio za 2023 rok

Kliknij i oceń